El fòrum de la ciutat romana de Iulia Libica (Llívia)

Investigador/s principal/s: Josep Guitart (UAB-ICAC)
Investigador/s participant/s: Oriol Olesti (UAB) i Cèsar Carreras (UAB)
Investigador/s col·laborador/s: Jordi Guàrdia
Dates: 01/02/2013 - 31/12/2019
Finançament: Departament de Cultura Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Llívia

El reestudi de les restes arqueològiques descobertes a Llivia  a les Feixes de la Colomina, al peu  del Puig del Castell i a prop de l’església parroquial, entre 1998 i 2003, va ser objecte del treball de recerca de Màster de Jordi Guardia amb el títol de “Iulia Libica. Les darreres excavacions i el replantejament de la seva topografia urbana”, dirigit per Josep Guitart i defensat el juny de 2012 en el marc del  Master Interuniversitari d’Arqueologia Clàssica. En aquest treball s’avançava la hipòtesi de que aquelles restes podien correspondre a una part del fòrum de la ciutat romana de Iulia Libica, i en base a l’estudi comparatiu amb altres  fora ben estudiats i especialment amb el de la ciutat romana de Ruscino (Perpinyà) s’avançava un possible desplegament planimètric de les restes de Llívia que podrien estendre’s fins al subsòl de l’església parroquial.

Aquest projecte es proposa en primer lloc portar a terme els treballs arqueològics de camp necessaris per intentar controlar la versemblança de les hipòtesis fromulades i, en el seu cas, ajustar la topografia i caracterìstiques arqueològiques de les restes conservades.

COMPARTEIX: