Inscripciones latinas en verso de Hispania. Tratamientos multimedia para la investigación y su transferencia (I+D FFI2009-10484)

Investigador/s principal/s: Concepción Fernández (US)
Investigador/s participant/s: José Antonio Correa (US), Josep María Escolà (UAB), Joan Gómez Pallarès, Ricardo Hernández (UV), Javier del Hoyo (UAM), María Limón (US), Jesús Martín (IES Arroyo de la Miel), Joaquín Pascual (US), Miguel Rodríguez-Pantoja (UCO)
Dates: 01/01/2010 - 31/12/2013
Finançament:

El 1964, Hans Krummrey, insatisfet amb els diversos criteris de les edicions i col·leccions de Carmina Latina Epigraphica (CLE) existents, va proposar de fer una nova classificació en un volum independent del Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL), dedicat exclusivament als CLE i organitzat segons la geografia administrativa de l’imperi Romà.

El grup dirigit per J. Gómez Pallarès, C. Fernández  y J. Del Hoyo, ha estat treballant des del 1994 en la redacció del volum de CLE referent a Hispània, amb edicions rigorosament noves, aparats crítics, comentaris i traduccions, en castellà, anglès i llatí. Dels tres volums que està previst que tingui l’edició del CLE d’Hispània, actualment ja s’ha finalitzat la redacció dels dos primers, el CIL XVIII/ 1 i  el CIL XVIII/2.

Arran dels treballs d’autòpsia, d’edició i comentari filològic, l’equip de recerca que treballa en aquest projecte ha creat un banc de dades digital http://cle.us.es/clehispaniae que presenta tots els materials en els que ha estat treballant el grup i que apareixeran als volums del CIL XVIII/2, sota una perspectiva de web 2.0., interactiva i amb capacitat per a adaptar-se a les diverses necessitats d’un investigador. La cerca de dades es pot realitzar en qualsevol de les 3 llengües del projecte: castellà, anglès i llatí. Per tal de poder accedir a les dades del CLE, només cal donar-se d’alta de forma gratuïta i crear un usuari.

Aquest portal ofereix tres bases de dades connectades entre sí que l’usuari pot consultar de manera separada o conjunta:

-una base de dades gràfica interactiva que permet fer recerques simples i combinades de tots els elements catalogats en cada inscripció

-una base de dades textual que proposa cerques (simples o complexes) amb els operadors booleans AND, OR, NOT, XOR en les edicions epigràfiques dels textos llatins

-una base de dades que permet fer cerques en totes les fitxes de treball, tant sobre el text llatí com sobre el seu comentari filològic complet. Aquestes cerques es poden fer en qualsevol de les tres llengües en què ha estat redactat el material: llatí, espanyol o anglès

COMPARTEIX: