Actualització del Sistema d’Informació Arqueològica (SIA) Hipòdam

Investigador/s principal/s: Ignacio Fiz (ICAC-URV), Maria Ferré (DEIM-URV), Pedro García (DEIM-URV), Josep M. Macias (ICAC).
Investigador/s participant/s: J. Ramos (DEIM-URV), F. Martínez (DEIM-URV).
Dates: 31/12/2008 - 31/12/2011

En els últims tres anys s’ha desenvolupat a l’ICAC un sistema d’informació arqueològica destinat al registre i estudi de la ciutat de Tàrraco, segles VI aC-712 dC. Aquest treball ha servit per construir la primera cartografia arqueològica de Tarragona, però és necessari continuar en l’actualització i millora del SIA Hipòdam. Va ser creat durant la realització de la tesi doctoral «Forma Tarraconis: l’aplicació de noves tecnologies per a una restitució planimètrica de Tàrraco» i posat en funcionament durant el projecte «Planimetria arqueològica de Tàrraco», desenvolupat a l’ICAC.

En aquell moment es va definir el programari tot fent servir eines SIG comercials amb el resultat d’una versió beta del programa. Un cop defi nits aquests primers passos s’ha cregut necessari aprofitar les sinergies de dos centres de recerca, l’ICAC i el Departament d’Enginyeria Informatica i Matemàtica (DEIM) de la URV.

Aquesta sinergia sorgiria d’aprofitar l’experiència anterior i la reconeguda tasca de recerca del DEIM i permetria generar una nova versió que actualitzi i millori les funcionalitats d’Hipodam i permeti gestionar del patrimoni arqueològic de qualsevol centre urbà o parc arqueològic (per exemple, Empúries).

A més, l’objectiu principal és posar en marxa un projecte comú per tal d’implementar les noves versions del SIA via open source, és a dir, mitjançant programari lliure. Es preveu la publicació d’un servidor web amb què es pugui consultar a través de la xarxa la informació arqueològica i topogràfica en els formats vectorial i raster.

COMPARTEIX: