Macías, J. M.; Rodà, I., "Tàrraco" a Riera, A.; Guitart, J.; Giner, S., Ciutats Mediterrànies: Civilització i desenvolupament/ Villes méditerranéennes: Civilisation et développement (Barcelona, del 16 al 18 de novembre de 2011), Publicacions de la Presidència, Sèrie Major 2, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, p. 119 -130.
Article en actes de congrés | 2015