Otiña, P.; Macias, J. M., "Documentació Arqueològica del Fortí del Rei (s. XVIII): intervenció en el solar núm. 54 de l’Avinguda de la reina Maria Cristina de Tarragona", Butlletí Arqueològic, 27, p. 285-305.
Article en d'altres revistes | 2008