ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2009
Ottati A., "Unguentari fittili" a Pensabene P.; D'Alessio A., Da Minerva a S. Leucio, parco archeologico e antiquario di S. Leucio a Canosa, Lavello, p. 109.
Capítol de llibre | 2009
Ottati, A., "Reimpiego di materiale classico in strutture porticate nel borgo medievale di Tivoli", Il reimpiego in architettura: recupero, trasformazione, uso (Roma), Roma, p. 95-108.
Article en actes de congrés | 2009
Ottati, A., "Vetri" a Pensabene, P. ; D'alessio, A., Da Minerva a S. Leucio, parco archeologico e antiquario di S. Leucio a Canosa, Lavello, p. 121-129.
Capítol de llibre | 2009
Padró, J., "Excavaciones en Oxirrinco", 120 años de Arqueología Española en Egipto, El Caire, p. 48-52, 66-73.
Capítol de llibre | 2009
Padró, J.; Amer, H.; Castellano, N.; Erroux-Morfin, M.; Mangado, M.; Martínez, J.J.; Mascort, M.; Pons, E.; Saura, M.; Subías, E., "Memòria provisional de los trabajos arqueológicos duts a terme a Oxirrinc (El-Bahnasa, província de Mínia) de la campaña 2008", Nilus, 17, p. 3-16. .
Article en revistes indexades | 2009
Padrós, N.; Valenzuela-Lamas, S., "Gestió ramadera i paisatge a l’ager Tarraconensis. Una aproximació arqueozoològica" a Laboratori d'Arqueologia. Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona i Grup de Recer, The territory and its resources. Studies on the rural world in the roman period - 4, Girona, p. 27-44.
Capítol de llibre | 2009
Palet, J.M.; Fiz, I.; Orengo, H.A., "Centuriació i estructuració de l’ager de la colonia de Barcino: anàlisi arqueomorfològica i modelació del paisatge", Quaderns d'Arqueologia i Historia de la Ciutat de Barcelona, 5, p. 106 - 123. .
Article en revistes indexades | 2009
Palet, J.M.; Nadal, J.; Orengo, H.A., "El yacimiento y la excavación arqueológica" a Palet, J.M.; Orengo, H.A. i Nadal, J., La arqueología y la recuperación patrimonial, Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, p. 44-58.
Capítol de llibre | 2009
Palet, J.M.; Orengo, H.A., "El paisaje arqueológico" a Palet, J.M.; Orengo, H.A. i Nadal, J., La arqueología y la recuperación patrimonial, Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, p. 16-43.
Capítol de llibre | 2009
Palet, J.M.; Orengo, H.A.; Nadal, J., La arqueología y la recuperación patrimonial, Barcelona, Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya.
Llibre | 2009