ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2020
Romaní Sala, N.; Rodrigo Requena, E.; Pera Isern, J.; Gutiérrez Garcia-M., A., "El material constructiu de la fortificació militar de s. II a.C. de Puig Castellar de Biosca (Lleida): Paviments, revestiments parietals i cobertes" a Aquilué, X.; Beltrán de Heredia, J.; Caixal, A.; Fierro, J.; Kirchner, E., Estudis sobre ceràmica i arqueologia de l’arquitectura Homenatge al Dr. Alberto López Mullor (Barcelona i Bellaterra, del 14 al 16 de maig de 2017), SPAL - Diputació de Barcelona; MUHBA; MAC; Dept. Ciències de l'Antiguitat - UAB, Barcelona, p. 391- 403.
Article en actes de congrés | 2020
Ressenya de Ruiz, J . C. de (Recensión de) Villa Adriana. Escultura de los almacenes, León, P. y Nogales, T. (eds.), Col. Hispania Antigua, Serie Arqueológica, 9, L’Erma di Bretschneider, Roma, 2018 publicat a , Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra, 28, 2020, p. 236-241.
Ressenya | 2020
Ruiz, J. C., "Retrato del joven César capite velato procedente del foro local de Tarraco", Madrider Mitteilungen, 60, p. 246-275. Carhus+D / 6.5 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2020
Ruiz, J. C., "Las esculturas halladas en 1925-1930 en el área del foro local de Tarraco" a Noguera, J. M.; Ruiz, L. (eds.), Escultura romana en Hispania IX, Yakka. Revista de Estudios Yeclanos, año XXVI, n.º 22, Museo Arqueológico Municipal Cayetano de Mergelina / Universidad de Murcia, Yecla / Murcia, p. 193-208.
Capítol de llibre | 2020
Ruiz, J.C., "Elementos escultóricos del periodo romano conservados en el Museo Diocesano de Tarragona", Spal, 29,2, p. 147-177. .
Article en revistes indexades | 2020
Sala, R.; Ortiz, H. Sanmartí, J.; Garcia‐Garcia, E.; Belarte, M.C.; Noguera, N.; Morer, J.; Ble , E.; Pou, J.; Asensio, D.; Jornet. R., "Geophysical survey of the Iberian site (seventh–third centuries BC) of Masies de Sant Miquel (Catalonia, Spain). Interpretative challenges of geophysical data of an Iberian town", Archaeological Prospection, 27,2, p. 181-199. JCR (ISI), Factor d'impacte: 1.5 (any 2018) (Q3, Geosciences, multidisciplinary); Scopus, CiteScore: 1.64 (Q1, 98%, History); Carhus+A / 10.9 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2020
Sanmartí, J.; Belarte, M. C.; Noguera, J.; Asensio, D.; Jornet, R.; Morer, J., "A city-state system in the pre-roman Mediterranean West: the Iberian cities of eastern Catalonia" a Belarte, M. C.; Noguera, J.; Plana-Mallart, R.; Sanmartí, J., Urbanization in Iberia and Mediterranean Gaul in the first millennium BC, Treballs de la Mediterrània Antiga, ICAC, Tarragona, p. 91-108.
Capítol de llibre | 2020
Sanmartí, J.; Kallala, N.; Belarte, M. C.; Ramon, J.; Cantero, F. J.; López, D.; Portillo, M.; Valenzuela, S., "Numidian State Formation in the Tunisian High Tell" a Sterry, M.; Mattingly, D. J., Urbanisation and State Formation in the Ancient Sahara and Beyond, Cambridge University Press, Cambridge, p. 438-475.
Capítol de llibre | 2020
Santiago, R.; Nadal, J.; Livarda, A.; Bouchard-Perron, J.-A.; López Bultó, O.; Roselló, E.; Morales, Muñiz A., "Estudi bioarqueològic de la intervenció arqueològica al Turó de la Rovira: configuració paisatgística i explotació dels recursos naturals", Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2018, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, p. 352-376.
Capítol de llibre | 2020
Subias, E.; Puig, A. M; Codina, D.; Fiz, I., "Context històric i antecedents de la recerca El nucli fortificat de Puig Rom i el seu entorn immediat (2014-2017), Tribuna d’Arqueologia 2017-2018", Tribuna d'Arqueologia, 2017-2018, p. 11-34.
Article en d'altres revistes | 2020