ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2017
Gómez Pallarès, J., "Les segones oportunitats. El preu d’escriure amb absoluta llibertat", Tarraco Viva. El festival romà de Tarragona, p. 27-29.
Article en d'altres revistes | 2017
Gómez Pallarès, J., "Prefacio" a Gorostidi, D., Géza Alföldy. Estudios tarraconenses, ICAC, URV, Tarragona, p. 11.
Capítol de llibre | 2017
Gómez Pallarès, J., "La nina era d’una nena", Anuari 17. Memòria anual de l'Associació Cultural Sant Fructuós, p. 5-6.
Article en d'altres revistes | 2017
Gómez Pallarès, J.; Garcia, A.; Colominas, L.; Gallego, A.; Roig, J.; Oliver, J., "La tradición apócrifa de Eugenio de Toledo a la luz de un nuevo hallazgo epigráfico", Aevum, 91.2, p. 295-310. JCR (ISI); Scopus; Carhus+A / 11.0 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2017
Gómez Pallarès, J.; Muñoz Melgar, A., "Cyprianus episcopus Tarraconensis and his internment", Epigraphica, 79, p. 325-337. Scopus; Carhus+C / 10.0 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2017
Gorostidi Pi, D., "Sextus Octavius Felicianus, praefectus collegii dendrophorum: a propósito de Bertrand Goffaux sobre CIL XIV, 2634 (Tusculum)" a Rodríguez, O.; Tran, N.; Soler, B. (eds.), Los espacios de reunión de las asociaciones romanas. Diálogos desde la arqueología y la historia, en homenaje a Bertrand Goffaux, Universidad de Sevilla - Casa de Velázquez, Sevilla, p. 175-184.
Capítol de llibre | 2017
Gorostidi, D., "Memoria, prestigio y monumento: los pedestales de los viri flaminales en Tarraco y su difusión en ámbito provincial" a Ruiz, A.; Iglesias, J. M. (eds.), Monumenta et Memoria. Estudios de Epigrafía Romana, Edizioni Quasar, Roma, p. 167-188.
Capítol de llibre | 2017
Gorostidi, D., "Admirari poteris sed nusquam satis: El “Artificio de Juanelo” en un poema latino de Pierleone Casella", Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia, 7, p. 70-81. Carhus+D.
Article en revistes indexades | 2017
Gorostidi, D.; Clariana, J. F., "Un grafito de L. Herennius procedente de Torre Llauder (Mataró, Barcelona)", Boletín EX OFFICINA HISPANA, 8, p. 49-53.
Article en d'altres revistes | 2017
Gorostidi, D.; Ruiz Rodríguez, J. C., "La inscripción monumental del circo de Tarraco: primera hipótesis reconstructiva" a López Vilar, J. (ed.), Actes del 3er Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic. La glòria del circ: curses de carros i competicions circenses (Tarragona, del 16 al 19 de novembre de 2016), Fundació Privada Mútua Catalana, Tarragona, p. 285-292.
Article en actes de congrés | 2017