ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2009
Gorostidi, D.; López Vilar, J., "Nou fragment de la inscripció paleocristiana RIT 1036", Butlletí Arqueològic, 30, p. 141-149. .
Article en revistes indexades | 2009
Grau, S., Antologia obituària dels filòsofs de la Grècia antiga, Aetas, Adesiara, Martorell.
Llibre | 2009
Grau, S., La imatge del filòsof i de l’activitat filosòfica a la Grècia antiga. Anàlisi dels tòpics biogràfics presents en les Vides i doctrines dels filòsofs més il·lustres de Diògenes Laerci, PPU, Barcelona.
Llibre | 2009
Grau, S., "Come parlavano i filosofi? Analisi delle forme espressive dei filosofi greci nella biografia antica", Lexis. Poetica, retorica e comunicazione nella tradizione classica, 27, p. 405-446. Scopus / 4,931 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2009
Gutiérrez Garcia-Moreno, A., Roman Quarries in the northeast of Hispania (modern Catalonia), Tarragona.
Llibre | 2009
Gutiérrez Garcia-Moreno, A., "Les pedreres de Tàrraco" a Ramón, E., Remolà, J.A., Sada, P., Tarrats, F., Tarraco pedra a pedra, Tarragona, p. 18-27.
Capítol de llibre | 2009
Gutiérrez Garcia-Moreno, A., "Canteras del noreste de Hispania (actual Cataluña): propuesta de cronología y consideraciones generales" a Nogales Basarrate, T. i Beltrán Fortes, J., Marmora Hispana: explotación y uso de los materiales pétreos en la Hispania Romana, Roma, p. 167-195.
Capítol de llibre | 2009
Huguet, E., "Material cerámico de la Villa romana de la Vallaeta M15 (Sagunto)", Arse, 43, p. 63-159.
Article en d'altres revistes | 2009
Járrega, R., "Una nueva producción de cerámica común de mesa romana, de época medioimperial (finales del siglo II – inicios del III) en la zona de Tarraco (Tarragona).", Boletín de la Sociedad para el Estudio de la Cerámica Antigua en Hispania–Ex Officina, 1, p. 22-25.
Article en d'altres revistes | 2009
Járrega, R., "La terra sigillata hispánica tardía (TSHT) en la costa este de Hispania. Una aproximación general", Revista de la SECAH – Ex officina hispana, 1, p. 22-25.
Article en d'altres revistes | 2009