ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2009
Ejarque, A.; Julià, R.; Riera, S.; Palet, J.M.; Orengo, H.A.; Miras, Y.; Gascón, C., "Tracing the history of highland human management in the Eastern Pre-Pyrenees (Spain): an interdisciplinary palaeoenvironmental approach", The Holocene, 19 (8), p. 1241-1255. .
Article en revistes indexades | 2009
Ejarque, A.; Orengo, H.A., "Legacies of Change: the Shaping of Cultural Landscapes in a Marginal Mediterranean Mountain Range, the Garraf Massif, North-Eastern Spain", Oxford Journal of Archaeology, 28 (4), p. 425 - 440. .
Article en revistes indexades | 2009
Euba, I., Explotación de los recursos forestales desde el neolítico hasta la época moderna en los valles de La Vansa-Sierra del Cadí (Alt Urgell) y del Madriu (Andorra): análisis antracológico de estructuras altimontanas, Documenta ; 9, ICAC, Tarragona.
Llibre | 2009
Euba, I., "La vegetación leñosa y el uso de la madera en tres valles de los Pirineos orientales desde el Neolítico hasta época romana: Análisis antracológico, dendrológico y tafonómico", Pyrenae, 40 (2), p. 7-35. .
Article en revistes indexades | 2009
Garcia Llinares, G.; Moro, A.; Tuset, F., La Seu Episcopal d’Ègara. Arqueologia d’un conjunt cristià del segle IV al IX, ICAC. Serie Documenta, número 8, Tarragona.
Llibre | 2009
Genera, M.; Járrega, R., Aproximació a la Dertosa romana: resultats de les investigacions arqueològiques al solar de la Costa dels Capellans, Pragma, Reus.
Llibre | 2009
Gómez Pallarès, J., "Las cuatro estaciones como símbolo funerario en la cultura escrita y visual de Roma: una aproximación, C. Gómez Font, X.; Fernández Martínez, C.; Gómez Pallarès, J. (ed.)" a C. Gómez Font, X.; Fernández Martínez, C.; Gómez Pallarès, J. (editors), Literatura epigráfica. Estudios dedicados a Gabriel Sanders, Saragossa, p. 155-187.
Capítol de llibre | 2009
Gómez Pallarès, J., "The Fours Seasons as a Funerary Symbol in the written and Visual Culture of Rome: An Approach" a Marco Simón, F; Pina Polo, F., Remesal Rodríguez, J. (ed.), Formae mortis: el tránsito de la vida a la muerte en las sociedades antiguas, Publicacions i edicions UB, Barcelona, p. 143-163.
Article en actes de congrés | 2009
Gonzalo, X.; Molina, A, "Consells d’extracció i conservació del material arqueològic in situ", Estrat Crític, 3, p. 133-140.
Article en d'altres revistes | 2009
Gorostidi, D., "Reseña: “Fana, templa, delubra. Corpus dei luoghi di culto dell’Italia antica (FTD). 1. Regio I. Alatri, Anagni, Capitulum Hernicum, Ferentino, Veroli, a cura di Sandra Gatti e Maria Romana Picutti. Edizioni Quasar, Roma 2008….”", Habis, 40, p. 342-344. .
Article en revistes indexades | 2009