ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2017
Colominas, L., "Roman Conquest and Changes in Animal Husbandry in the North-East of the Iberian Peninsula: Searching for Patterns, Rates and Singularities", Archaeofauna, International Journal of archaeozoology, 26, p. 9-22. JCR (ISI); Scopus; Carhus+A / 10.9 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2017
Colominas, L., "Pràctiques ramaderes a la plana de la Cerdanya entre els segles III ane – III ne: més que pernae", Treballs d'Arqueologia, 21, p. 129-147. Carhus+C / 3.9 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2017
Colominas, L.; Edwards, C. J., "Livestock Trade during the Early Roman Period: First Clues from the Trading Post of Empúries (Catalonia)", International Journal of Osteoarchaeology, Volume 27, Issue 2 (2017), p. 167–179. JCR (ISI), Factor d'impacte: 1.432 (Q2, Anthropology); Scopus, CiteScore: 1.17 (Q1, 90%, Archeology (arts and humanities)); Carhus+A / 10.9 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2017
Colominas, L.; Fernández, C.; Iborra, P., "Animal Husbandry and Hunting Practices in Hispania Tarraconensis: An Overview", European Journal of Archaeology, 20, p. 510-534. JCR (ISI); Scopus; Carhus+A / 10.9 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2017
Colominas, L.; Ruiz de Arbulo, J., "Caballos en el circo de Tarraco. Una reflexión arquitectónica y arqueozoológica" a López Vilar, J. (ed.), Actes del 3er Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic. La glòria del circ: curses de carros i competicions circenses (Tarragona, del 16 al 19 de novembre de 2016), Fundació Privada Mútua Catalana, Tarragona, p. 277-283.
Article en actes de congrés | 2017
Cortés, A., "Edificio de la Plaça de Sant Iu, Barcino (Barcelona)" a Rodríguez, O.; Tran, N.; Soler, B. (eds), Los espacios de reunión de las asociaciones romanas. Diálogos desde la arqueología y la história. Homenaje a Bertrand Gouffaux, Madrid, p. 371-377.
Capítol de llibre | 2017
Cortés, A., "La domus del Peristilo- “casa 101″, Emporiae (Ampurias, Girona)" a Rodríguez, O; Tran, N; Soler, B (eds), Los espacios de reunión de las asociaciones romanas. Diálogos desde la arqueología y la história. Homenaje a Bertrand Gouffaux, Madrid, p. 409-414.
Capítol de llibre | 2017
Costa-Llerda, S.-Magadán, Teresa, "“Ramesses III as Guarantor of Maat: The Iconographic Evidence at Medinet Habu", Trabajos de Egiptología, 8, p. 95-114.
Article en d'altres revistes | 2017
Costa, S.; Magadán, M. T., Ramesses III como garante de Maat. Las dos estelas del año 12 en Medinet Habu, Mizar Aegyptiaca II, Mizar, Barcelona.
Llibre | 2017
Cuscó, O., "Caracterització de les fortificacions ibèriques a la Laietània (segles V-III aC)", Auriga, 90, p. 40-42. Carhus+D / 3.9 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2017