ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2014
Fiz, I.; Allué, E., Noves tecnologies aplicades a les ciències humanes. Mòdul II: Tècniques especialitzades per a la documentació i l’estudi de l’evolució humana, EdiUOC, Barcelona.
Llibre | 2014
Fiz, I.; Allué, E., Noves tecnologies aplicades a les ciències humanes. Modul I: Del treball de camp a la xarxa. Un recorregut a través de les noves tecnologies, EdiUOC, Barcelona.
Llibre | 2014
Flórez, M.; Rodà, I., "Las vías romanas en Cataluña: el caso del Vallès Oriental (Barcelona)" a Boube, E.; Bouet, A.; Colleoni, F. (eds.), De Rome à Lugdunum des Convènes. Itinéraire d’un Pyrénéen par monts et par vaux. Hommages offerts à Robert Sablayrolles, Centre Ausonius, Burdeus, p. 247-262.
Capítol de llibre | 2014
Frommel, S.; Parada López de Corselas, M., "Serlianas durante el Renacimiento italiano y español: del triunfo de la religión católica al lenguaje imperial" a De Maria, S.; Parada López de Corselas, M. (eds.), El Imperio y las Hispanias de Trajano a Carlos V. Clasicismo y poder en el arte español / L'Impero e le Hispaniae da Traiano a Carlo V. Classicismo e potere nell'arte spagnola, Bolonya, p. 287-318.
Capítol de llibre | 2014
Galisteo, C.; Panosa, M. I., "La banda sonora d’Egipte", Sàpiens, 141, (abril), p. 44-47.
Article en d'altres revistes | 2014
Garcés, I.; Padrós, C., "La ceràmica ibèrica pintada tardana d’Aeso" a Garcés, I; Reyes, T. (coords.), Aeso, d’oppidum ibèric a municipium romà. Isona, Pallars Jussà. XI Premi Memorial Josep Barberà i Farràs, Societat Catalana d'Arqueologia, Barcelona, p. 89-91.
Capítol de llibre | 2014
García Barrios, A.; Parada López de Corselas, M., "La visión indígena en la platería novohispana: Gólgota y Montaña sagrada mesoamericana en la cruz de altar de la catedral de Palencia (México, s. XVI)" a De Maria, S, ; Parada López de Corselas, M. (eds.), El Imperio y las Hispanias de Trajano a Carlos V. Clasicismo y poder en el arte español / L'Impero e le Hispaniae da Traiano a Carlo V. Classicismo e potere nell'arte spagnola, Bolonya, p. 455-469.
Capítol de llibre | 2014
García Barrios, Ana y Parada López de Corselas, Manuel, "La cruz mexicana del siglo XVI de la catedral de Palencia (España): La visión indígena del Gólgota como la “montaña sagrada”", Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, XXXVI, 105, p. 127-184. Carhus+C / 4.477 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2014
Garcia, A., "Recerca sobre la antropització dels paisatges culturals del massís del Montseny: Les intervencions arqueològiques al Pla de la Calma i el Matagalls" a VV.AA., II Jornades d'Arqueologia de la Catalunya Central. Actes (Vic, del 13 al 15 de desembre de 2012), Generalitat de Catalunya i Museu Episcopal de Vic, Vic, p. 150-156.
Article en actes de congrés | 2014
Garcia, A.; Flórez, M.; Lladó, M.; Palet, J. M.; Giralt, S., "Una aproximació arqueològica als paisatges del massís del Montseny: resultat de les campanyes de prospecció en espais supraforestals (Matagalls – pla de la Calma) i del peu del massís (Samalús)", Actes de la VIII Trobada d'Estuidosos del Montseny (Girona, del 22 al 23 novembre de 2012), Documents de Treball, Diputació de Barcelona, Barcelona, p. 373-382.
Article en actes de congrés | 2014