ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2007
López Mullor, A., Gutiérrez Garcia-Moreno, A., "El material arqueològic trobat a Santa Maria de Rubió" a López Mullor, A. (coord.), Església de Santa Maria de Rubió. Memòria d'Arqueologia i Història, Barcelona, p. 55-65.
Capítol de llibre | 2007
López Vilar, J.; Mesas, I.; Otiña, P., "Notes sobre la presència d’algunes produccions locals i importades de vernís roig en la Tàrraco julioclàudia", Les imitacions de vaixella fina d'importació a la Citerior (Tarragona, 2003), Tarragona, p. 119-132.
Article en actes de congrés | 2007
Macias, J. M., Fiz, I., Piñol, L., Miró, M., Guitart, J., Archaeological Planimetry of Tarraco. English translation of the study, ICAC, Tarragona.
Llibre | 2007
Macias, J. M., Menchon, J. J., The Roman Villa of Els Hospitals (el Morell, Tarragona.A settlement on the Via De Italia in Hispanias. English translation of the conclusions, ICAC, Tarragona.
Llibre | 2007
Macias, J. M.; Menchon, J. J.; Muñoz, A.; Teixell, I., "Excavaciones en la Catedral de Tarragona y su entorno: avances y retrocesos en la investigación sobre el culto Imperial" a Nogales, T.; González, J. (eds.), Culto Imperial: política y poder, actas del Congreso Internacional, L'Erma di Bretschneider, Roma, p. 765-787.
Capítol de llibre | 2007
Macias, J. M.; Menchon, J. J.; Muñoz, A.; Teixell, I., "L’Arqueologia de la Catedral de Tarragona. La Memòria de les pedres", La Catedral de Tarragona. In Sede, 10 anys del Pla Director de Restauració, Ed. Arola, Tarragona, p. 151-213.
Capítol de llibre | 2007
Macias, J. M.; Menchon, J. J.; Muñoz, A.; Teixell, I., "La Arqueología de la Catedral de Tarragona. La Memoria de las piedras. The Archaelogy of Tarragona. The memory of the stones.", La Catedral de Tarragona. In Sede, 10 anys del Pla Director de Restauració, ed. Arola, Tarragona, p. 151-213.
Capítol de llibre | 2007
Macias, J.M.; Menchon, J.J. (eds.), La vil·la romana dels Hospitals (El Morell, Tarragona). Un assentament de la via De Italia in Hispanias, Sèrie Hic et Nunc, ICAC, Tarragona.
Llibre | 2007
Miras, Y.; Ejarque, A.; Riera, S.; Palet, J.M.; Orengo, H.A.; Euba, I., "Dynamique holocène de la végétation et occupation des Pyrénnées andorranes depuis le Néolithique ancien, d’après l’analyse pollinique de la tourbière de Bosc dels Estanyons (2180 m, Vall del Madriu, Andorre)", Comptes Rendus Palevol, 6 (4), p. 291 - 300.
Article en revistes indexades | 2007
Orengo, H.A., "Detection of Body Dump Sites and Clandestine Burials: A GIS-Based Landscape Approach", Digital Discovery: Exploring New Frontiers in Human Heritage: CAA 2006 (Fargo, United States), Budapest, Archaeolingua, p. 185 - 190.
Article en actes de congrés | 2007