ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2011
Ben Moussa, M.; Ramon, J.; Revilla, V.; Sanmartí, J.; Belarte, M.C.; Touihri, C.; Ben Jarbania, I.; Ben Tahar, S., "Catalogue du mobilier" a Kallala, N.; Sanmartí, J., Althiburos I. La fouille dans l’aire du capitole et dans la nécropole méridionale, Documenta ; 18, ICAC, Tarragona, p. 112-151.
Capítol de llibre | 2011
Berni, P., "Nota sobre un nou segell ANT·VEN de la producció amfòrica de Mas d’en Corts (Reus, Baix Camp)" a Prevosti, M.; Guitart, J. (eds.), Ager Tarraconensis 2. El poblament, Documenta ; 16, ICAC, Tarragona, p. 490-495.
Capítol de llibre | 2011
Berni, P., "Tipología de la Haltern 70 bética" a Carreras, C.; Morais, R.; González Fernández, E. (coords.), Anforas romanas de Lugo. Comercio romano en los Finisterrae, Traballos de Arqueoloxía, 3,, Lugo, p. 80-107.
Capítol de llibre | 2011
Berni, P., "Un ánfora Dressel 20 similis layetana del alfar de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat, Barcelona)", Boletín de la Sociedad para el Estudio de la Cerámica Antigua en Hispania–Ex Officina, 3, p. 32-33.
Article en d'altres revistes | 2011
Bosch, F.; Díaz, M.; Macias, J.M., "La vil·la romana de la Burguera (Salou, ager Tarraconensis): Avanç preliminar" a Revilla, V.; González, J-R.; Prevosti, M. (eds.), Actes del Simposi: les vil·les romanes a la Tarraconense, vol.II (Lleida, 28-30 de novembre de 2007), Monografies, 11, Museu d'Arqueologia de Catalunya, Barcelona, p. 155-163.
Article en actes de congrés | 2011
Bustamante, M.; Faga, I.; Huguet, E.; Iborra, P.; Krasjek, J.; Ramón, A.; Ribera, A.; Salavert, J. V.; Schindler, E., "Un contexto cerrado de mediados del siglo I dC de la casa de Ariadna de Pompeya", Actes du Congrès. SFECAG (Arles, 2-5 mayo 2011), SFECAG Société Française d'Étude de la Céramique en Gaule, Marsella, p. 517-547.
Article en actes de congrés | 2011
Caballero, R., Járrega, R., "Hallazgo de un fragmento de ánfora en Consuegra (Toledo): Otro ejemplo de comercio y difusión de ánforas.", Boletín de la Sociedad para el Estudio de la Cerámica Antigua en Hispania–Ex Officina, 3, p. 23-24.
Article en d'altres revistes | 2011
Canals, A.; Rodríguez-Hidalgo, A.; Peña, L.; Mancha, E.; García-Díez, M.; Bañuls, S.; Euba, I.; López-García, J.M.; Barrero, N.; Bermejo, L.; García, F.J.; Mejías, D.; Modesto, M.; Morcillo, A.; Aranda, V.; Carbonell, E., "Nuevas aportaciones al Paleolítico superior del suroeste peninsular: La cueva de Maltravieso, más allá del santuario extremeño de las manos", Jornadas Internacionales sobre el paleolítico superior peninsular. Novedades del s. XXI (Barcelona, 27-29 de gener de 2010), Barcelona, p. 199-218.
Article en actes de congrés | 2011
Canela, J., "Una aproximació a l’evolució del poblament i del paisatge en la vall del riu Gaià entre el bronze final i l’ibèric final (S.XII/VIII ane – II/I ane)", La Resclosa, 15, p. 67-83.
Article en d'altres revistes | 2011
Carreras, C., "Urbanismo y eliminación de residuos urbanos", En Remolà, J.A.; Acero, J. (eds.), La gestión de los residuos urbanos en Hispania, Anejos de Archivo Español de Arqueología, 50 (Mérida, 26-27 de novembre de 2009), Madrid, p. 17-26.
Article en actes de congrés | 2011