ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2004
Grau, S., "Nous enfocaments per a una aproximació a la figura mítica de Resos" a Usobiaga, B.; Quetglas, P. J. (eds.), Ciència, didàctica i funció dels estudis clàssics. Actes del XIV Simposi de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, secció catalana (Vic), Barcelona, p. 239-249.
Article en actes de congrés | 2004
López Mullor, A.; Gutiérrez Garcia-Moreno, A., "Estudi arqueològic de l’antiga casa rectoral de Sant Andreu de Castellnou de Bages: Castellnou de Bages, Bages", Actes de les Jornades d'Arqueologia i Paleontologia 2001 : Comarques de Barcelona 1996-2001 (La Garriga, 29 i 30 de novembre), Barcelona, p. 1186-1206.
Article en actes de congrés | 2004
Macias, J. M., The Tarraco Port Area Public Baths. In Sant Miquel Street, Tarragona. English Translation., Tarragona.
Llibre | 2004
Macias, J. M., "Arquitectura doméstica" a Dupré, X. (ed), Tarragona. Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco, Las Capitales provinciales de Hispania 3, Roma, p. 73-81.
Capítol de llibre | 2004
Macias, J. M., "Els Banys termals a Tàrraco: urbs i otium" a MNAT, Tàrraco i l'aigua, Tarragona, p. 71-82.
Capítol de llibre | 2004
Macias, J.M. (editor), Les termes públiques de l’àrea portuària de Tàrraco. Carrer de Sant Miquel de Tarragona, Documenta ; 2, ICAC, Tarragona.
Llibre | 2004
Macias, J.M., Puche, J.M., "El cunículus de Tàrraco: tècnica i anàlisi d’una obra amagada" a MNAT, Tàrraco i l’aigua, Tarragona, p. 37-50.
Capítol de llibre | 2004
Macias, J.M., Remolà, J.A.:, "Topografía y evolución urbana" a Dupré, X., Tarragona. Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco, Las Capitales provinciales de Hispania 3, Roma, p. 27-40.
Capítol de llibre | 2004
Moros, J.; Berni, P., "Epigrafia sobre àmfores Haltern 70 bètiques. Catálogo de sellos", Culip VIII i les Amfores Haltern 70, Monografies del CASC ; 5, p. 51-57.
Capítol de llibre | 2004
Moros, J.; Berni, P., "Tipologia de les àmfores Haltern 70 i produccions similars. Catálogo de sellos en ánfora bética Verulamium 1908", Culip VIII i les Amfores Haltern 70, Monografies del CASC ; 5, p. 35.
Capítol de llibre | 2004