ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2020
Belarte, M. C.; Noguera, J.; Plana-Mallart, R.; Sanmartí, J., "On the notion of the city and its relevance for the study of the western Mediterranean Protohistory" a Belarte, M. C.; Noguera, J.; Plana-Mallart, R.; Sanmartí, J., Urbanization in Iberia and Mediterranean Gaul in the first millennium BC, Treballs de la Mediterrània Antiga, 7, ICAC, Tarragona, p. 11-18.
Capítol de llibre | 2020
Belarte, M. C.; Noguera, J.; Plana-Mallart, R.; Sanmartí, J., "Conclusions. The pre-Roman indigenous cities of the far western Mediterranean: state of the question and future prospects" a Belarte, M. C.; Noguera, J.; Plana-Mallart, R.; Sanmartí, J., Urbanization in Iberia and Mediterranean Gaul in the first millennium BC, Treballs de la Mediterrània Antiga, ICAC, Tarragona, p. 267-275.
Capítol de llibre | 2020
Belarte, M.C.; Canela, J.; Morer, J.; Cuscó, O.; Ocaña, M., "L’establiment rural de l’ibèric ple de Rabassats (Nulles, Alt Camp)", Tribuna d'Arqueologia, 2017-2018, p. 295-313.
Article en d'altres revistes | 2020
Blanc, Ph.; Lapuente Mercadal, M.P.; Gutiérrez Garcia-M., A., "A new database of the Quantitative Cathodoluminescence of the Main Quarry Marbles Used in Antiquity", Minerals, 10(4), 381, p. 1-16. .
Article en revistes indexades | 2020
Buill, F.; Núñez-Andrés, Mª A.; Costa-Jover, A.; Moreno, D.; Puche, J. M.; Macias, J. M., "Terrestrial Laser Scanner for the formal assessment of a Roman-Medieval structure. The cloister of the Cathedral of Tarragona (Spain)", Geosciences, 10, 427. Scopus, CiteScore: 2.1 (Q2, 58%, General Earth and Planetary Sciences) / 9.5 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2020
Colom, E.; Roig, J.F.; Járrega, R., "Una marca inédita, en ánfora Dressel 2 del ager Tarraconensis, hallada en Tarragona", Boletín Ex Officina Hispana, 11, p. 11.
Article en d'altres revistes | 2020
Colominas, L.; Palet, J. M.; Garcia-Molsosa, A, "What happened in the highlands? Characterising Pyrenean livestock practices during the transition from the Iron Age to the Roman period", Archaeological and Anthropological Sciences, 12, p. 69-80. JCR (ISI), Factor d'impacte: 1.978 (Q3, Geosciences, multidisciplinary); Scopus, CiteScore: 1.95 (Q1, 94%, Archeology); Carhus+A / 10.5 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2020
Diloli, J.; Ferré, R.; Vilà, J.; Cots, I.; Bricio, L.; Prades, M.; Bea, D., "Relaciones entre indígenas y fenicios en el curso inferior del Ebro. La primera fase de ocupación del asentamiento protohistórico de l’Assut (Tivenys, Baix Ebre, Tarragona) y su integración en el territorio" a Celestino, S. i Rodríguez, E. (eds.), Un viaje entre el Oriente y el Occidente del Mediterráneo. Actas del IX Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos (Mèrida, del 22 al 26 d'octubre de 2018), MYTRA 5, Instituto de Arqueología de Mérida, Mèrdia, p. 507-519.
Article en actes de congrés | 2020
Fortuny Mendo, K.; Macias Solé, J. M., "¿Cuatro columnas hacen una basílica? La iglesia de Sant Pedro de Tarragona en la Antigüedad tardía", Pyrenae. Revista de Prehistòria i Antiguitat de la Mediterrània Occidental, 51.1, p. 183-203. Scopus, CiteScore: 0.26 (Q1, 83%, Classics); Carhus+A / 10.0 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2020
Fortuny, K.; Macias, J. M.; Ribera, A.; Rodríguez, F.; Rosselló, M., "Nuevos datos sobre el asentamiento visigodo de València la Vella" a Macias, J. M.; Ribera, A.; Rosselló, M., Recintes fortificats en època visigoda: història, arquitectura i tècnica constructiva, Trama, ICAC, Tarragona, p. 59-73.
Capítol de llibre | 2020