ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2020
Giné, J.; Macias, J. M.; Remolà, J. A.; Salagaray, M.; Ciurana, J.; Provinciale, E.; Ynguanzo, M. D.; Fabregat, R., "El primer acostament a la traumatologia de qualitat al nostre país. La invasió dels romans a Ibèria", Revista de Cirugia Ortopèdica i Traumatologia, 17 (1), p. 47-57. Scopus, CiteScore: 0.61 (Q3, 33%, Surgery) / 10.0 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2020
Gorostidi, D., Tusculum V. Las inscripciones latinas de procedencia urbana, Serie Arqueológica, 15, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid.
Llibre | 2020
Gorostidi, D., "Llegendes de la Roma arcaica: entre història, literatura i folklore" a Sunyer, M.; Samper, E. (eds.), La llegenda, Estudis Catalans 9, Edition Reichenberger, Kassel, p. 41-54.
Capítol de llibre | 2020
Gorostidi, D., "Los primeros talleres epigráficos de Tarraco. Observaciones a propósito de materiales, usos y comitentes en las inscripciones de los siglos II y I a.C." a Vinci, M.S.; Ottati, A.; Gorostidi, D., La cava e il monumento. Materiali, officine, sistemi di costruzione e produzione nei cantieri edilizi di età imperiale, Edizioni Quasar, Roma, p. 177-194.
Capítol de llibre | 2020
Gorostidi, D., "L’ordinamento istituzionale del municipium antiquissimum Tusculanum: fra storia, mitistoria ed epigrafia" a Bianchi, E.; Pelloso, C. (eds.), Roma e l’Italia tirrenica. Magistrature e ordinamenti istituzionali nei secoli V e IV a.C., Classica Philosophica et Iuridica, Edizioni dell'Orso, Alessandria, p. 175-188.
Capítol de llibre | 2020
Grau, S., "El enfrentamiento entre filósofos y tiranos, de la biografía helenística a la tardoantigua: evoluciones de un tópico biográfico", EMERITA, Revista de Lingüística y Filología Clásica, 88, p. 101-128. Scopus; Carhus+A.
Article en revistes indexades | 2020
Macias, J.M., Olesti, O., "Tarraco y los procesos de fortificación del noreste peninsular a inicios de la Antigüedad Tardía" a Fourdrin, J. P., Les enceintes urbaines de Novempopulanie entre Aquitaines et Hispanies, Archaia IV, Université de Pau et des pays de l'Adour, Pau, p. 239-254.
Capítol de llibre | 2020
Mercourios Georgiadis, "The Southeastern Aegean" a Lemos, I.; Kotsonas, A. (eds.), A Companion to the Archaeology of Early Greece and the Mediterranean, Wiley-Blackwell, Oxford, p. 985-1006.
Capítol de llibre | 2020
Rodríguez, F, "Un taller de vidre d’inicis del segle VIII dC al suburbi portuari de Tarracona", Anuari Memòria anual de l'Associació Cultural Sant Fructuós, 19, p. 29-33.
Article en d'altres revistes | 2020
Ressenya de Ruiz, J . C. de (Recensión de) Villa Adriana. Escultura de los almacenes, León, P. y Nogales, T. (eds.), Col. Hispania Antigua, Serie Arqueológica, 9, L’Erma di Bretschneider, Roma, 2018 publicat a , Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra, 28, 2020, p. 236-241.
Ressenya | 2020