ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2019
Costa, A.; Macias, J. M.; Puche, J. M., "Deformaciones estructurales de la iglesia visigoda de Sant Miquel de Terrassa", Informes de la construcción, vol 71, núm. 555. JCR (ISI), SCOPUS / 11.0 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2019
De Soto, P.; Romaní, N., "Las vías romanas" a Sánchez, E.; Bustamante-Álvarez M. (eds.), Arqueología romana en la península ibérica, Manuales Major, Editorial Universidad de Granada, Granada, p. 445-458.
Capítol de llibre | 2019
Gailledrat, E.; Belarte, M.C., "Architecture and Urbanism in the Fortified Settlement of Pech Maho (Sigean, France) in the Third Century BC: A Social and Economic Perspective", Oxford Journal of Archaeology, 38, p. 271 - 301. JCR (ISI), SCOPUS.
Article en revistes indexades | 2019
Garcia, A.; Orengo, H.A.; Conesa, F.C.; Green, A.S.; Petrie, C.A., "Remote Sensing and Historical Morphodynamics of Alluvial Plains. The 1909 Indus Flood and the City of Dera Gazhi Khan (Province of Punjab, Pakistan)", Geosciences, 9(1), p. 21. JCR (ISI), SCOPUS.
Article en revistes indexades | 2019
Garcia, Arnau, Hector A. Orengo, Francesc C. Conesa, Adam S. Green, and Cameron A. Petrie., "Remote Sensing and Historical Morphodynamics of Alluvial Plains. The 1909 Indus Flood and the City of Dera Gazhi Khan (Province of Punjab, Pakistan)", Geosciences, 9(1), p. 21. SCOPUS. Factor d'impacte: 1.91.
Article en revistes indexades | 2019
Godoy Fernández, C.; Muñoz Melgar, A., "La basílica del anfiteatro, el Oracional de Verona y el culto a los mártires Fructuoso, Augurio y Eulogio en la Tarragona del siglo VII." a López Vilar, J., Tarraco Biennal. Actes del 4t Congrés Internacional d'Arqueologia i Món Antic / VII Reunió d'Arqueologia cristiana Hispànica. El cristianisme en l’Antiguitat Tardana. Noves perspectives (Tarragona, 21 al 24 de novembre de 2019), Tarragona Biennal, URV, Tarragona.
Article en actes de congrés | 2019
González Cesteros, H.; Berni Millet, P., Roman Amphorae in Neuss: Augustan to Julio-Claudian Contexts, Roman and Late Antique Mediterranean Pottery, Archaeopress Archaeology, Oxford.
Llibre | 2019
González Cesteros, H.; Berni Millet, P., "Hispanic amphorae" a Bezeczky, T., Amphora Research in Castrum Villa on Brijuni Island, Archäologische Forschungen, Band: 29, Viena, p. 47-54.
Capítol de llibre | 2019
Gorostidi, D., "I rapporti di Tusculum con tre città campione del Latium vetus: il contributo dell’epigrafia" a Fischetti, A. L.; Attema, P. A. J. (eds.), Alle pendici dei Colli Albani. Dinamiche insediative e cultura materiale ai confini con Roma., Groningen Archaeological Studies 34, Barkhuis, Eelde (Països Baixos), p. 239-250.
Capítol de llibre | 2019
Gorostidi, D., "Els grafits de Licinius i altres grafits de la Domus d’Avinyó", La Domus d'Avinyó. El luxe d'una casa de Barcino, Documents 13, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, p. 57-64.
Capítol de llibre | 2019