ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2016
Vilà, J.; Teixell, I.; Brull, C., "Noves dades sobre el circ romà de Tarragona. Intervenció arqueològica al carrer de l’Enrajolat", Tribuna d'Arqueologia 2012-2013, p. 69-85. Carhus+D / 4.0 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2016