ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2011
Subías, E.; Fiz, I.; Cuesta, R., "Elementos del paisaje del nomo oxirrinquita" a Subías, E.; Azara. P.; Carruesco. J.; Fiz, I.; Cuesta, R. (eds.), Space of the city in Graeco-Roman times. Image and reality, Documenta, 22, ICAC, Tarragona, p. 187-210.
Capítol de llibre | 2011
Valenzuela, S.; Padrós, N.; Belarte, M.C.; Sanmartí, J., Economia agropecuària i canvi social a partir de les restes bioarqueològiques. El primer mil·lenni aC a la Mediterrània occidental. Arqueo Mediterrània, 12, Universitat de Barcelona - ICAC, Barcelona.
Llibre | 2011