ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2014
Sureda, P.; Bofill, M; Camarós, E.; Cueto, M.; Gonzalo, X.; Marín, D.; Masclans, A.; Molina, A.; Álvarez, E., "Redescobrint Cap de Barbaria II (Formentera). Resultats de la 6a campanya d’excavacions arqueològiques", V Jornades d'Arqueologia de les Illes Balears (Palma, del 28 al 30 de setembre de 2012), Palma, p. 15-23.
Article en actes de congrés | 2014
Teixell, I.; Díaz, M.; Garcia Biosca, J. E., "Les darreres intervencions al Beateri de Sant Domènec: la transformació de la Plaça de Representació del Concilium Provinciae Hispaniae Citerioris en la Tarragona medieval i moderna", Tribuna d'Arqueologia, 2011-2012, p. 210-231. Carhus+D / 3.898 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2014
Toldrà, J.; Macias, J. M.; Puche, J. M.; Costa, A.; Solà-Morales, P.; Espallargas, A.; Ferré, A., "The octagon, the hendecagon and the approximation of pi: the geometric design of the clypeus in the enclosure of Imperial cult in Tarraco" a Gambardella, C. (ed.), XII International Forum. Le Vie dei Mercanti. Best Practice in Heritage Conservation Manamengent. From the world to Pompeii (Aversa, del 12 al 14 de juny de 2014), Fabbrica della Conoscenza, 46, La scuola di Pitagora editrice, Nàpols, p. 825-834.
Article en actes de congrés | 2014
Tortosa, T.; Núñez, J.; Ruiz, E.; Remolà, J. A.; Rodríguez, O.; Sánchez, J.; Beolchini, V.; Gorostidi, D., Actuaciones arqueológicas en el área de Tusculum (Monte Porzio Catone, Lazio-Italia): entre investigación y divulgación social, Serie Arqueológica, 13, Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma (CSIC), Madrid.
Llibre | 2014
Uribe, P.; Magallón, M.ª Á.; Fanlo, J.; Navarro, M.; Picazo, J. V.; Ferreruela, A.; Royo, H.; Concha, C.; Pérez-Lambán, F., "La cantera romana de Muel (Zaragoza): un estudio preliminar", Salduie. Estudios de Prehistoria y Arqueología, 13-14, p. 283-295. Carhus+D / 2.5 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2014
Vinci, S.; Macias, J. M.; Puche, J. M.; Solà-Morales, P.; Toldrà, J. M., "El subsuelo de la Torre del Pretorio: substructiones de tradición helenística bajo la sede del Concilium Prouinciae Hispaniae Citerioris (Tarraco)", Arqueología de la Arquitectura, 11. SCOPUS, Carhus+C. Factor d'impacte: 0,108 / 7.579 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2014