ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2017
Ruiz de Arbulo, J.; Gris, F., "Los negocios de hostelería en Pompeya: cauponae, hospitia y stabula" a Santoro, S. (et al.), EMPTOR ET MERCATOR SPAZI E RAPPRESENTAZIONI DEL COMMERCIO ROMANO Studi e ricerche internazionali coordinate da Sara Santoro, Bibliotheca Archaeologica Collana di archeologia a cura di Giuliano Volpe, EdiPuglia, Bari, p. 153-176.
Capítol de llibre | 2017
Ruiz Rodríguez, J. C., "Materiales lapídeos locales e importados en los programas epigráficos oficiales de Tarraco hasta la época julio-claudia", Anales de Arqueología Cordobesa, 28, p. 33-62. Carhus+D / 6.4 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2017
Ruiz Rodríguez, J. C., "El culto a Minerva en Tarraco", Espacio, Tiempo y Forma. Serie II, Historia Antigua, 30, p. 323-350. Carhus+C.
Article en revistes indexades | 2017
Ruiz Rodríguez, J. C., "El cicle estatuari julio-claudi del fòrum de Tarraco", Auriga. Revista de divulgació i debat del Món Clàssic, 90, p. 43-46. Carhus+D / 3.9 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2017
Ruiz Rodríguez, J. C., "Sobre la tipología y la cronología de los monumentos inscritos tarraconenses" a Gorostidi, D. (ed.), Géza Alföldy. Estudios tarraconenses, URV - ICAC, Tarragona, p. 437-444.
Capítol de llibre | 2017
Ruiz Rodríguez, J. C., "Sobre la investigación de las inscripciones tarraconenses" a Gorostidi, D. (ed.), Géza Alföldy. Estudios tarraconenses, URV - ICAC, Tarragona, p. 411-416.
Capítol de llibre | 2017
Ruiz Rodríguez, J. C., "Sobre la historia y la topografía de Tarraco" a Gorostidi, D. (ed.), Géza Alföldy. Estudios tarraconenses, URV - ICAC, Tarragona, p. 417-435.
Capítol de llibre | 2017
Saña, M.; Colominas, L., "Fauna terrestre" a Tremoleda, J.; Castanyer, P.; Simon, J.; Ferrer, A. (eds.), La bòbila Romana d'Ermedàs (Cornellà del Terri). Una indústria de producció ceràmica d'època romana al Pla de l'Estany, Grup de Recerca Arqueològica del Pla de l'Estany, Cornellà del Terri, p. 484-492.
Capítol de llibre | 2017
Sanmartí, J.; Belarte, M. C.; Noguera, J., "Caracterització dels assentaments urbans en la costa de la Ibèria septentrional (segles VI-III aC)", Auriga, 90, p. 17-18. Carhus+D / 3.9 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2017
Sanmartí, J.; Kallala, N.; Belarte, M. C.; Ramon, J.; Maraoui-Telmini, B.; Ben Moussa, M.; Tarradell, N.; Bel Haj Nasr Loum, Z.; Revilla, V.; Jornet, R.; Campillo, J.; Montanero, D.; Chérif, S.; Fadrique, T.; López, D.; Portillo, M.; Valenzuela, S.; Cantero, F.; Torchani, M.; Jenène, M.; Hatmi, M., "El projecte de recerca arqueològica a Althiburos i els seus encontorns (El Kef, Tunísia)", Tribuna d'Arqueologia, 2013-2014, p. 345-364. Carhus+D / 4.0 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2017