ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2017
Ruiz Rodríguez, J. C., "Sobre la historia y la topografía de Tarraco" a Gorostidi, D. (ed.), Géza Alföldy. Estudios tarraconenses, URV - ICAC, Tarragona, p. 417-435.
Capítol de llibre | 2017
Ruiz Rodríguez, J. C., "Sobre la tipología y la cronología de los monumentos inscritos tarraconenses" a Gorostidi, D. (ed.), Géza Alföldy. Estudios tarraconenses, URV - ICAC, Tarragona, p. 437-444.
Capítol de llibre | 2017
Saña, M.; Colominas, L., "Fauna terrestre" a Tremoleda, J.; Castanyer, P.; Simon, J.; Ferrer, A. (eds.), La bòbila Romana d'Ermedàs (Cornellà del Terri). Una indústria de producció ceràmica d'època romana al Pla de l'Estany, Grup de Recerca Arqueològica del Pla de l'Estany, Cornellà del Terri, p. 484-492.
Capítol de llibre | 2017
Sanmartí, J.; Belarte, M. C.; Noguera, J., "Caracterització dels assentaments urbans en la costa de la Ibèria septentrional (segles VI-III aC)", Auriga, 90, p. 17-18. Carhus+D / 3.9 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2017
Sanmartí, J.; Kallala, N.; Belarte, M. C.; Ramon, J.; Maraoui-Telmini, B.; Ben Moussa, M.; Tarradell, N.; Bel Haj Nasr Loum, Z.; Revilla, V.; Jornet, R.; Campillo, J.; Montanero, D.; Chérif, S.; Fadrique, T.; López, D.; Portillo, M.; Valenzuela, S.; Cantero, F.; Torchani, M.; Jenène, M.; Hatmi, M., "El projecte de recerca arqueològica a Althiburos i els seus encontorns (El Kef, Tunísia)", Tribuna d'Arqueologia, 2013-2014, p. 345-364. Carhus+D / 4.0 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2017
Solà-Morales, P.; Puche, J. M.; Macias, J. M.; Fernández, I.; Toldrà, J. M., "Automatic Recognition of materials from Laser-Scanner Survey Data by the Reflectance method" a Amoêda, R.; Lira, S.; Pinheiro, C. (eds.), REHAB 2017. Proceedings of the 3rd International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historical Buildings and Structures (Braga (Portugal), del 14 al 16 de juny de 2017), Green Lines Instituto, Barcelos (Portugal), p. 29-37.
Article en actes de congrés | 2017
Solà-Morales, P.; Puche, J. M.; Macias, J. M.; Toldrà, J. M.; Fernàndez, I., "Ensayos de nuevos análisis óptico-visuales para el análisis de estructuras arquitectónicas-patrimoniales. El uso de la reflectancia láser" a Roldán, L.; Macias, J. M.; Pizzo, A.; Rodríguez, O. (eds.), Modelos constructivos y urbanísticos de la arquitectura de Hispania, Documenta 29, ICAC, Tarragona, p. 77-88.
Capítol de llibre | 2017
Soler Huertas, B., "Pavimentos en opus sectile y otros revestimientos marmóreos en la arquitectura doméstica" a Ruiz, E. (ed.), Cartagena. Colonia Vrbs Iulia Nova Carthago, Ciudades romanas de Hispania, L'Erma di Bretschneider, Roma, p. 83-87.
Capítol de llibre | 2017
Subías, E., "Los espacios asociativos en el Egipto grecorromano: posibles evidencias" a Tran, N.; Rodríguez, O.; Soler, B., Los espacios de reunión de las asociaciones romanas. Diálogos desde la arqueología y la historia, en homenaje a Bertrand Goffaux (7-9 marzo 2013), Editorial Universidad de Sevilla, Sevilla, p. 21-44.
Capítol de llibre | 2017
Terrado, P., "Tarragona en el siglo XVII a través de la cartografía: un plano de la ciudad procedente de la Colección de Anville en la Biblioteca Nacional de Francia", Manuscrits. Revista d'Història moderna, 36, p. 57-84. Carhus+A.
Article en revistes indexades | 2017