ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2017
Rivas Llompart, M.; Hernández-Gasch, J.; Puig Palerm, A.; Burgaya Martínez, B.; Munar Grimalt, M., "La redescoberta del patrimoni arqueològic del municipi de Muro (Mallorca): recerca, restauració i difusió social de l’assentament de l’edat del ferro de Son Serra" a Anglada, M.; Riera, M.; Martínez, A. (coords.), VII Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears (Maó, del 30 de setembre al 2 d’octubre de 2016), Consell Insular de Menorca, Maó, p. 401-409.
Article en actes de congrés | 2017
Rodà, I., "La financiación de la investigación en España", Mélanges, 47, (1), p. 333-336. Carhus+A.
Article en revistes indexades | 2017
Rodà, I., "Records de Pau Verrié", Auriga, 89 (febrer), p. 28-29. Carhus+D / 3.9 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2017
Rodríguez, F., "Acerca de los conceptos teloneum, catabolus y cataplus en las fuentes francas y visigodas: el caso del puerto de Tarracona" a Panzram, Sabine, Oppidum - Civitas - Urbs. Städteforschung auf der Iberischen Halbinsel zwischen Rom und al-Andalus, Geschichte und Kultur der Iberischen Welt, LIT Verlag, Münster, p. 811-831.
Capítol de llibre | 2017
Roig, J. F., "Recientes hallazgos de pinjantes equinos y otros objetos de bronce de carácter militar en Tarraco y en su territorium más cercano", Sautuola, 19 (2014), p. 331-340. Carhus+D / 4.0 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2017
Roig, J. F., "L’abocador ceràmic de finals del segle III dC de la vil·la romana dels Castellets (La Canonja, Tarragonès)", Revista d'Arqueologia de Ponent, 27, p. 185-207. Carhus+B / 3.9 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2017
Roig, J. F.; Menchon, J.; Teixell, I., "Resultats preliminars de les excavacions a la graderia del Circ, carrer dels Ferrers, 23-27 (any 2016)" a López Vilar, J. (ed.), Actes del 3er Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic. La glòria del circ: curses de carros i competicions circenses (Tarragona, del 16 al 19 de novembre de 2016), Fundació Privada Mútua Catalana, Tarragona, p. 267-276.
Article en actes de congrés | 2017
Roldán, L.; Macias, J. M.; Pizzo, A.; Rodríguez, O., "Acerca del proyecto modelos constructivos y urbanísticos de la arquitectura de Hispania: definición, evolución y difusión. Del periodo romano a la antigüedad tardía (MARQHIS)" a Roldán, L.; Macias, J. M.; Pizzo, A.; Rodríguez, O. (eds.), Modelos constructivos y urbanísticos de la arquitectura de Hispania, Documenta, 29, ICAC, Tarragona, p. 7-14.
Capítol de llibre | 2017
Román, J. M.; Rivas, M. J.; Vallori, B.; Riera Rullan, M., "Projecte d’actuació arqueològica de la cova del molí d’en Gaspar de ses cases noves de Sineu: campanya de 2015. Aproximación a la estructura del poblamiento de época romana, tardoantigua y medieval islámica del término municipal de Sineu (Mallorca)" a Anglada, M.; Riera, M.; Martínez, A. (coords.), VII Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears (Maó, del 30 de setembre al 2 d’octubre de 2016), Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears, Consell Insular de Menorca, Maó, p. 379-388.
Article en actes de congrés | 2017
Ruiz de Arbulo, J., "Arqueología y enseñanzas universitarias" a Ayarzagüena Sanz, M.; Mora, G.; Salas Álvarez, J., IV Congreso Internacional de Historia de la Arqueología. 150 Años de Historia de la Arqueología: teoría y método de una disciplina (Madrid, de l'11 al 13 de desembre de 2014), Memorias de la Sociedad Española de Historia de la Arqueología, vol.III, Sociedad Española de Historia de la Arqueología, Madrid, p. 599-619.
Article en actes de congrés | 2017