ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2010
Rodà, I., "Retrat de Marcus Licinius Crassus", Catàleg d’escultura i col•leccions del món antic, Fons del Museu Marès, 5, Barcelona, p. 75-77.
Capítol de llibre | 2010
Rodà, I., "El mil·liari de l’Aldea", Miscel•lània en el 850è aniversari de la Parròquia de l'Aldea, Aldea, p. 27-28.
Capítol de llibre | 2010
Rodà, I.; Domènech, A., "Las gemas de Tarraco. Iconografía e identificación de los materiales", Histria Antiqua, 19, p. 37-46. Carhus+C / 3.755 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2010
Rodà, I.; Izquierdo, P., "L’archeologia classica in Catalogna. Correnti culturali puniche, iberiche e romane", Bollettino di Archeologia on line. Proceedings of the XVII International Congress of Classica Archaeology, vol. esp., p. 1-12.
Article en revistes indexades | 2010
Rodà, I.; Urteaga, M., "Marcus Aemilius Lepidus en un ladrillo de Oiasso (Irún)", Pallas. Revue d’études antiques. Ab Aquitania in Hipaniam: Homenatge Pierre Sillières, 82, p. 277-289. Carhus+B / 6.477 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2010
Ruiz de Arbulo, J., "Por una arqueologia urbana al servicio de la sociedad. Martin Biddle y la reunión de Tours treinta años después", Arqueología, patrimonio histórico y urbanismo en las ciudades patrimonio de la Humanidad en España (Tarragona, 1-2 desembre 2009), Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, León, p. 273-282.
Article en actes de congrés | 2010
Ruiz de Arbulo, J., Mar, R., Vivó, D., "El foro de la colonia Tarraco entre la República y el Imperio" a Gonzalez Villaescusa, R.; Ruiz de Arbulo, J. (eds), Simulacra Romae II. Rome, les capitales de province (capita provinciarum) et la creation d'un espace commun européen. Une aproche archéologique (Reims, 19-21 de novembre de 2008), Bulletin de la Societé archéologique champenoise, 19, Societé archéologique champenoise / Univ. de Reims, Reims, p. 39-70.
Article en actes de congrés | 2010
Teixell, I., "Noves aportacions al coneixement de la moneda d’imitació a TARRACO: des de l’antoninià fins al tremís" a Campo, M., Falsificació i manipulació de la moneda, XIV Curs d’Història monetària d’Hispània, Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona, p. 69-80.
Capítol de llibre | 2010
VVAA, Ager Tarraconensis 1. Aspectes històrics i marc natural/ Historical aspects and natural setting, Prevosti, M.; Guitart, J., Tarragona.
Llibre | 2010