ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2017
Puche, J. M.; López, J., "Centcelles: Aproximación al monumento a través de su arquitectura. La métrica y la proporción" a Roldan, L.; Macias, J. M.; Pizzo, A.; Rodriguez, O. (eds.), Modelos constructivos y urbanísticos de la arquitectura de Hispania, Documenta 29, ICAC, Tarragona, p. 169-183.
Capítol de llibre | 2017
Puche, J. M.; Solà-Morales, P.; Barradas, R., "Unveiling the past with reality capture", Reporter, 78.
Article en d'altres revistes | 2017
Puche, J.M., "In signinis operibus. Sobre el significado real de Opus Signinum", Butlletí Arqueològic, 36-37, p. 7-27.
Article en d'altres revistes | 2017
Puche, J.M., "Nuevas tecnologías y dibujo arqueológico. Un mar de problemas o un océano de posibilidades", Schema, 1 (Año 2), p. 109-129.
Article en d'altres revistes | 2017
Puche, J.M.; Macias, J.M.; Toldrà, J.M.; Solà-Morales, P., "Más allá de la métrica. Las nubes de puntos como expresión gráfica semántica", EGA. Revista de Expresión gráfica arquitectónica, 32, p. 228-237. JCR (ISI); Scopus / 10.9 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2017
Ravotto, A., "La simbiosi entre muralla i ciutat de Barcino", Auriga. Revista de divulgació del Món Clàssic, 87, p. 10-15. Carhus+D / 3.9 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2017
Ravotto, A.; Rodà de Llanza, I., "La cronologia de les muralles romanes de Barcelona després d’un segle de recerques arqueològiques" a Riu-Barrera, E. (ed.), Intervenir a la muralla romana, Documents 12, Museu d'Història de Barcelona, Barcelona, p. 42-65.
Capítol de llibre | 2017
Riera Rullan, M., El monacat insular de la Mediterrània Occidental. El monestir de Cabrera (Balears, segles V-VIII), Ateneu Sant Pacià, Facultat Antoni Gaudí d’Història, Arqueologia i Arts Cristianes, Facultat de Teologia de Catalunya i Institut Català d’Arqueologia Clàssica, Studia Archaeologiae Chritianae, 1, Barcelona.
Llibre | 2017
Riera Rullan, M., "Pròleg" a Anglada, M.; Riera, M.; Martínez, A. (coords.), VII Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears (Maó, del 30 de setembre al 2 d’octubre de 2016), Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears, Consell Insular de Menorca, Maó, p. 9-10.
Article en actes de congrés | 2017
Riera Rullan, M.; Munar, S.; Martín, A., "Estudi dels materials ceràmics d’època antiga trobats a Portocristo (Manacor – Mallorca), durant la campanya de prospeccions i sondejos subaquàtics de 2012" a Anglada, M.; Riera, M.; Martínez, A. (coords.), VII Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears (Maó, del 30 de setembre al 2 d’octubre de 2016), Consell Insular de Menorca, Maó, p. 225-236.
Article en actes de congrés | 2017