ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2018
Kallala, N.; Sanmartí, J. (dir.); Belarte, M.C. (ed.), Althiburos III. La nécropole protohistorique d’Althiburos-massif du Ksour, Documenta, 30, ICAC, Tarragona.
Llibre | 2018
Bucchi, A.; Escayola, N.; Fortuny, K.; García-Vadillo, F. J.; Luengo, J.; Varona, P. (eds.), Actas XI Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica, Trama, ICAC, Tarragona.
Llibre | 2018
Baklouti, S.; Maritan, L.; Casas, Ll.; Járrega, R.; Prevosti, M.; Mazzoli, C.; Ouazaa, N.L., "Archaeometric study of African Keay 25.2 amphorae in Catalonia (Spain): a history of importation and imitation", European Journal of Mineralogy, 30 (4), p. 759–772. JCR (ISI), SCOPUS. Factor d'impacte: 1.190 (Q4 Mineralogy) / 11.0 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2018
Belarte, M. C.; Noguera, J.; Olmos, P., "Una residència de planta complexa de l’ibèric antic al jaciment de Sebes (Flix, Ribera d’Ebre)", Revista d'Arqueologia de Ponent, 28, p. 369-384. Carhus+B / 3.9 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2018
Belarte, M.C., "Casas, familias, linajes, comunidades… el caso del mundo ibérico septentrional" a Rodríguez, A.; Pavón, I.; Duque, D., Más allá de las casas. Familias, linajes y comunidades en la protohistoria peninsular, Universidad de Extremadura, Cáceres, p. 111-138.
Capítol de llibre | 2018
Belarte, M.C.; Noguera, J.; Olmos, P., "El poblament ibèric a Flix: de la primera edat del ferro a la formació de la cultura ibèrica a l’antiga Ilercavònia", Miscel·lània del CERE, 28 (Dossier Ibers i romans a l'Ebre), Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, Valls, p. 223-246.
Capítol de llibre | 2018
Beltrán de Heredia, J.; Macias, J. M., "Maneras de vivir, formas de construir: el hábitat en la Hispania visigoda" a Baldini, I., Sfameni, C., Abitare nel Mediterraneo Tardoantico. II Convegno Internazionale del Cisem (Bolonya (Itàlia), del 2 al 5 de març de 2016), Insulae Diomedeae 35, Edipuglia, Bari, p. 227-236.
Article en actes de congrés | 2018
Berni, P.; Bernal, D.; Vargas, J. M.; Retamosa, J. A., "TI.CALPVRNI en un ánfora tarraconense del Olivillo (Cádiz)", Boletín Ex Officina Hispana, 9, p. 14-18.
Article en d'altres revistes | 2018
Bertral, A.; Belarte, M.C.; Noguera, J., "Archaeologists and Conservator/Restorers: Teamwork Needed for the Study and Conservation of Archaeological Heritage: The Example of an Iberian Funerary Urn", 5th International Conference YOCOCU 2016: Youth in Conservation of Cultural Heritage (Madrid, del 21 al 23 de setembre de 2016), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Conservation and Restoration Department, Madrid, p. 127-130.
Article en actes de congrés | 2018
Bertral, A.; Belarte. M.C.; Canela, J., "Colaboración entre arqueólogos y restauradores en el Institut Català d’Arqueologia Clàssica" a Doménech, M.T.; Doménech, A. (eds.), Proceedings of the 3rd Conference on electrochemical techniques applied to the conservation of artworks. New Insights into the technical examination and conservation of metallic heritage artefacts (València, 27 de març de 2017), UPV, València, p. 82-89.
Article en actes de congrés | 2018