ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2015
Álvarez, J. M.; Nogales, T.; Rodà, I. (eds.), Actas XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica. Centro y periferia en el mundo clásico, Museo Nacional de Arte Romano, Mèrida.
Llibre | 2015
Alvarez, A., "El jaspe de la Cinta. Piedra ornamental procedente de Tortosa, Tarragona." a Pardo Fabregat, F.; Vicente Fortea, A. B.; Jordán Vidal, M. M. (eds.), Teófilo Sanfeliu Montolio. Más allá de la geología. Libro homenaje, Homenatges, Universitat Jaume I, Castelló, p. 177-182.
Capítol de llibre | 2015
Andreu Pintado, J.; Royo Plumed, H.; Lapuente, P.; Brilli, M., "Imported marbles found in three Roman cities of the territory of “Cinco Villas” (Zaragoza), north of Hispania Citerior" a Pensabene, P.; Gasparini, E. (eds.), Interdisciplinary Studies on Ancient Stone. ASMOSIA X. Proceedings of the Tenth International Conference of ASMOSIA Association for the Study of Marble & Other Stones in Antiquity (Roma, del 21 al 26 de maig de 2012), "L'Erma" di Bretschneider, Roma, p. 13-22.
Article en actes de congrés | 2015
Antonelli, F.; Lapuente, M.P.; Dessandier, D.; Kamel, S., "Petrographic characterization and provenance determination of the crystalline marbles used in the Roman town of Banasa (Morocco): New data on the import of Iberian marble in Roman North Africa", Archaeometry, 57-3, p. 405-425. JCR (ISI), SCOPUS, Carhus+A. Factor d'impacte: 1,519 / 9.977 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2015
Artina, A., "La cantera de Roda de Berà I (Tarragona)" a Álvarez, J. M.; Nogales, T.; Rodà, I. (eds.), Actas XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica. Centro y periferia en el mundo clásico (Mèrida, del 13 al 17 de maig de 2013), Museo Nacional de Arte Romano, Mèrida, p. 319-321.
Article en actes de congrés | 2015
Barbé, E.; Garcia, A.; Llimargas, J.; Oliver, J., Història de la Garriga. Dels primers assentaments humans al segle XXI, Ajuntament de la Garriga, La Garriga.
Llibre | 2015
Belarte, C.; Canela, J.; Morer, J., "Un establiment rural de l’ibèric ple a la Cessetània: Rabassats (Nulles, Alt Camp) (S.III aC)", Auriga, 79, p. 31-33. Carhus+D / 3.898 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2015
Belarte, M. C., "Domestic and Settlement Organisation in Iron Age Southern France" a Knapp, B.; Van Dommelen, P. (eds.), The Cambridge Prehistory of the Bronze and Iron Age Mediterranean, Cambridge University Press, Cambridge, p. 506-521.
Capítol de llibre | 2015
Belarte, M. C., "Iberska Kuća" a de Prado, G.; Rovira, M. C. (eds.), Sjeverni Iberi, Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb, p. 19-23.
Capítol de llibre | 2015
Belarte, M. C.; Garcia, D.; Sanmartí, J. (eds.), Les estructures socials a la Gàl·lia i a Ibèria. Homenatge a Aurora Martín i Enriqueta Pons. Actes de la VII Reunió Internacional d’Arqueologia de Calafell (Calafell, 7 al 9 de març de 2013), Arqueomediterrània, 14, Universitat de Barcelona - ICAC, Barcelona.
Llibre | 2015