ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2008
Allué, E.; Euba, I., "Los datos antracológicos de la secuencia neolítica de El Mirador (Atapuerca, Burgos): un estudio sobre el medio vegetal y la explotación de las especies vegetales leñosas", Actas del IV Congreso Neolítico Peninsular, Vol. I, p. 345-352.
Article en d'altres revistes | 2008
Àlvarez, A.; Gutiérrez Garcia-Moreno, A., "Informe sobre l’anàlisis de làmines primes" a López Vilar, J., Piñol, Ll., Terracotes arquitectòniques romanes. Les troballes de la plaça de la Font, Hic et Nunc 4, Hic et Nvnc ; 4, ICAC, Tarragona, p. 89-96.
Capítol de llibre | 2008
Andúgar, L.; Camarós, E.; Colominas, L.; Lladó, E.; Padrós, N.; Tornero, C.; Valenzuela, A.; Verdún, E., "¿Qué edad tienes? O la dificultad de estimar la edad a partir de los restos arqueofaunísticos" a OrJIA (coords.). Ediciones Cersa, Actas de las Primeras Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica. Dialogando con la Cultura Material (3-5 de septiembre de 2008). Tomo II, Madrid, p. 141-146.
Capítol de llibre | 2008
Armada, L.; Belarte, M.C.; Graells, R.; Morell, N.; Rafel, N., "El área minero-metalúrgica del Baix Priorat (Tarragona) en la protohistoria. Explotación y redes de intercambio", Revista d’Arqueologia de Ponent, 18, p. 245-269. Carhus+C.
Article en revistes indexades | 2008
Belarte, M.C., "Habitat et pratiques domestiques des Ve-IVe s. av. J.-C. dans la ville de Lattes", Gallia, 65, p. 91-106. Carhus+C.
Article en revistes indexades | 2008
Belarte, M.C., "Domestic architecture and social differences in northeastern Iberia during the Iron Age (c. 525 – 200 BC)", Oxford Journal of Archaeology, 27.2, p. 175-199. Carhus+A.
Article en revistes indexades | 2008
Belarte, M.C.; Noguera, J., "Els jaciments protohistòrics de Santa Madrona (Riba-roja) i Sebes (Flix), Ribera d’Ebre", Tribuna d'Arqueologia, 2007, p. 127-148. Carhus+C.
Article en revistes indexades | 2008
Belarte, M.C.; Santacana, J., "La restitution archéologique comme modèle : le cas espagnol" (Béziers, 2005), París.
Article en actes de congrés | 2008
Belarte, M.C.; Santacana, J., "Problèmes généraux concernant la restitution en archéologie" (Béziers, 2005), París.
Article en actes de congrés | 2008
Berni, P., Epigrafía anfórica de la Bética. Nuevas formas de análisis, Col·lecció instrumenta, 29.
Llibre | 2008