ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2007
Macias, J. M.; Fiz, I.; Piñol, L.; Miró, M. T.; Guitart, J. (dirs.), Planimetria Arqueològica de Tàrraco, Atles d'arqueologia urbana de Catalunya, 2, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Tarragona, ICAC, Tarragona.
Llibre | 2007
, "Noves evidències de l’urbanisme romà i ibèric a l’àrea portuària de la ciutat: les intervencions al solar número 18 del carrer Jaume I de Tarragona", Tribuna d'Arqueologia, 2006-2007, p. 169-194.
Article en d'altres revistes | 2007
Albiach, R; Ballester, C.; Escrivà, I.; Fernández, A.; Huguet, E.; Olcina, M.; Padin, J.; Pascual, G.; Pedroni, L.; Ribera, A., "Estudios estratigráficos y geofísicos en la casa de Ariadna y el vivolo storto (VII, 4)" a Guzzo, P.; Guidobaldi, P. (eds.), Nuove ricerche archeologiche nell'area vesubiana (2003-2006), Atte del convegno Internazionale (Roma (Italia), 1-3 Febrero 2007), l'"Erma" di Breschneider, p. 249-264.
Article en actes de congrés | 2007
Albiach, R.; Ballester, C.; Huguet, E.: Olcina, M.; Padín, j.; Pedroni, L.; Ribera, A., "Estudios sobre el vicolo storto y su entorno", Rivista di Studi Pompeiani, XVIII, p. 116-1119.
Article en d'altres revistes | 2007
Allué, E.; Euba, I.; Cabanes, D.; Cáceres, I.; Esteban, M.; Pérez, M.J., "El uso de los recursos forestales del parque faunístico de los Pirineos Lacuniacha como herramienta científica para la experimentación aplicada al Paleolítico", Arqueología experimental en la Península Ibérica. Investigación, didáctica y patrimonio, p. 89-97.
Article en d'altres revistes | 2007
Allué, E.; Euba, I.; Cáceres, I.; Esteban, M.; Pérez, M.J., "Experimentación sobre la recogida de leña en el parque faunístico de los Pirineos “Lacuniacha” (Huesca). Una aproximación a la tafonomía del registro antracológico", Actas del VI Congreso Ibérico de Arqueometría, 2005, p. 295-303.
Article en d'altres revistes | 2007
Báscones, P.; Berni, P.; Carreras, C., "Evolución de los portales de museo: hacia la aplicación de gestores de contenidos (CMS)", Iglesias, J.M. (ed.), Actas de los XVII Cursos Monográficos sobre Patrimonio Histórico (Reinosa, 4-27 de juliol de 2006), p. 421-437.
Article en actes de congrés | 2007
Belarte, M.C.; Noguera, J., La Necròpolis protohistòrica de Santa Madrona (Riba-roja d’Ebre, Ribera d’Ebre), Hic et Nunc 2, Institut Català d'Arqueologia Clàssica, Tarragona.
Llibre | 2007
Calpena Marcos, D.; Ravotto, A., "Un taller de forja a les naus de la Generalitat dels Reials Drassanes de Barcelona. Evidències arqueològiques i documentals", Actes del III Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, vol. 1 (Sabadell, 18-21 maig 2006), Ajuntament de Sabadell, ACRAM, Generalitat de Catalunya, p. 67-75.
Article en actes de congrés | 2007
Carreras, C., "Consumo de salazones béticos desde época de Augusto a los julio-claudios: mercados emergentes en Asturica Augusta (Astorga), Barcino (Barcelona) y Oppidum Cugernorum (Xanten)" (Cádiz, novembre 2005), Oxford, p. 215-220.
Article en actes de congrés | 2007