L’Institut compta amb una àmplia plantilla investigadora formada per investigadors contractats i investigadors adscrits d’arreu de l’Estat i d’altres països.

A l’apartat Treballar a l’ICAC hi podeu consultar les convocatòries de treball obertes.

També és possible adscriure’s a l’ICAC com a investigador o ser-ne investigador col·laborador:

Investigadors adscrits

És el personal investigador pertanyent a altres centres de recerca (professorat universitari, conservadors de museus, etc.) que s’adscriu voluntàriament en un equip de recerca de l’ICAC per participar activament en la investigació de l’Institut.

L’investigador adscrit permet a l’ICAC gaudir de la col·laboració d’investigadors d’altres institucions, mitjançant l’acord interinstitucional corresponent. També poden ser investigadors adscrits els no pertanyents a altres institucions.

Per a més informació adreceu-vos a personal@icac.cat

Investigadors col·laboradors

És el personal investigador interessat en la investigació de l’ICAC i que hi desitja col·laborar. A mesura que aquest investigador s’implica en les tasques de l’Institut pot passar a ser un investigador adscrit.

Per a més informació adreceu-vos a personal@icac.cat

Convocatòries competitives

A part de la contractació i l’adscripció, també és possible investigar a l’ICAC aprofitant alguna de les convocatòries competitives creades per facilitar la contractació i mobilitat de personal investigador en centres de recerca. En aquest document trobareu les més conegudes.