Excavació a la Necròpolis Alta

Investigador/s principal/s: Josep Padró (UB), Eva Subías (URV) i Maite Mascort (Direcció General del Patrimoni Cultural).
01/01/2004 - 31/12/2011

Excavació a l’Osireion

Investigador/s principal/s: Josep Padró (UB), Eva Subías (URV), Maite Mascort (Direcció General del Patrimoni Cultural).
01/01/2004 - 31/12/2011