El grup s’ articula entorn a dues línies de recerca:

Per la part dels estudis arqueomètrics, els objectius dels propers anys es centraran en 2 grans aspectes. Per una banda, el desenvolupament de nous mètodes analítics que permetin anar més enllà en la identificació i diferenciació de materials lapidis indistingibles a simple vista (especialment marbres blancs, blanc/grisos i vetejats) amb un èmfasis especial en els materials peninsulars i pirinencs, l’ús dels quals s’ha anat posant en evidència durant els darrers anys. Per altra banda, com es configura el rol d’aquests marbres i altres materials (calcàries d’Espejón de Soria, broccatello de Tortosa, imitacions en vidre de marbres) com a mitjà d’expressió simbòlica de prestigi polític, de poder econòmic, d’auto-representació, de lligam amb el passat, etc. des de l’Antiguitat i la continuitat d’aquesta concepció, juntament amb la reutilització purament funcional, d’aquests materials al llarg dels segles posteriors.

Pel que fa a les produccions artístiques en pedra, es continuarà amb els estudis sobre elements ornamentals i de representació dels espais públics i privats (epigrafia, escultura i arquitectura). Centrarem el nostre interès en la producció dels tallers de Tarraco i Barcino. Donarem especial atenció, per una banda, als monuments honorífics, la seva distribució i influència en la resta deciutats de la provincia Hispania Tarraconensis, i a les relacions tipològica dels models iconogràfics de la estatuària