• Revisió d’actes administratius: des del 2015 no se n’han sol·licitat dels òrgans de govern de l’ICAC.
  • Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública
  • Altres: l’ICAC no disposa d’informació referent a “Normativa”, “Règim d’intervenció administrativa” i “Dictàmens”