Maria Serena Vinci

Investigadora adscrita postdoctoral (R2), Àrea de recerca.
Membre, Equip de recerca: Arqueometria i Produccions Artístiques (ArPA).
Camps d'expertesa: Arqueologia de la ciutat antiga, Arqueologia de l'arquitectura, Topografia.
Codi ORCID: 0000-0001-5993-7170
svinci@icac.cat
Breu currículum

FINALITZACIÓ DE LA VINCULACIÓ AMB L’ICAC: desembre 2015

Llicenciada a Itàlia en la Università del Salento (2006) ha aconseguit l’especialització en Arqueologia Clàssica en la mateixa Universitat. En l’any 2009 ha aconseguit el títol de Màster en Arqueologia Clàssica (organitzat per la URV – ICAC – UAB) presentant un treball d’investigació relatiu a l’estudi i a lectura de la estratigrafia arquitectònica del sector del Circ-Pretori de Tarragona amb títol “Studio e contestualizzazione storico-archeologica della denominata Volta Llarga”.

L’any 2010 comença el seu treball d’investigació, gràcies a un contracte per a la realització de la tesi doctoral (finançat per la Generalitat de Catalunya), sobre processos i tècniques edilícies en el Fòrum Provincial de Tàrraco. El treball analitza per primera vegada el conjunt imperial des de la perspectiva de les dinàmiques de la construcció, proposant un estudi del monument com un element en contínua evolució, des del seu projecte fins la seva realització.

L’any 2012 realitza, com a investigadora visitant, gràcies a una beca atorgada per la Generalitat de Catalunya, una estada de recerca a l’École Normale Supérieure de Paris.

En els anys de becat inverteix també part de la seva formació en aprofundir coneixements en aspectes vinculats a la metodologia de representació gràfica en arqueologia, i sobre tot a la utilització de diversos programes informàtics i a les problemàtica que la seva aplicación implica, com reflecteixen part de la seva publicacions. Dins d’aquesta branca de la seva investigació realitza també un estudi relatiu a la basílica paleocristiana i romànica de l’amfiteatre de Tarragona, gràcies a una beca finançada per l’Institut d’Estudis Catalans de Barcelona.

Actualment les seves línies d’investigació segueixen sent arquitectura i construcció en època romana i la gestió de les grans obres edilícies d’època imperial sobretot a Hispània.