Ramon Járrega Domínguez

Investigador (R4), Àrea de recerca.
Responsable.
Camps d'expertesa: Instrumentum domesticum (ceramologia et al.), Producció i comerç a l'antiguitat, Antiguitat tardana, Villae.
Codi ORCID: 0000-0002-5250-2841
rjarrega@icac.cat
+34 977 249 133 (ext. 212)
Projectes finalitzats
Veure més