Roser Homar Pérez

Investigadora adscrita postdoctoral (R2), Àrea de recerca.
Membre, Equip de recerca: Arqueologia de la Mediterrània oriental grecoromana.
Codi ORCID: 0000-0002-8077-2742
rhomarpe@gmail.com
Breu currículum

Dades acadèmiques i titulacions

Doctora en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona, amb la qualificació d’Excel·lent summa cum laude i Premi extraordinari de doctorat (2016). Llicenciatura en Filologia Clàssica, amb Premi extraordinari de llicenciatura (2009). Universitat de Barcelona. Màster en Cultures i Llengües de la Mediterrània i del Pròxim Orient Antic (2010). Universitat de Barcelona.

Experiència docent

A la Universitat

Professora associada de la Secció de Filologia grega (curs 2018-2019). Universitat de Barcelona.

En centres de Secundària

Professora interina d’Educació Secundària i Batxillerat. Generalitat de Catalunya.

Participació en projectes finançats i grups d’investigació

Investigadora externa del Projecte “Tragedia y articulaciones de lo trágico” (FFI2013-44339-P), finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad, coordinat pels Drs. Carles Garriga i Pau Gilabert (Universitat de Barcelona). De 2014 a 2016.

Participació en comitès científics

Membre del Comitè d’Experts Externs de l’editorial Rhemata, dedicada a la publicació de traduccions en castellà d’obres de literatura clàssica, amb seu a Reus.

Participació en congressos

Comunicació “L’enamorament i el desig: entre la bogeria i la transgressió. Dels escolis d’èpica i tragèdia a la novel·la i en la dansa gregues” en la Trobada cientíTica internacional Omnia vincit amor: la literatura eròtica clàssica i la seua recepció, celebrada a la Universitat de València els dies 26 i 27 de febrer del 2015, organitzada pel Grup d’Investigació en la Recepció de les Literatures Clàssiques (GIRLC). Comunicació “Contestaciones a la crítica de la mímesis trágica y épica de Platón en la defensa de la danza: Luciano de Samósata y Libanio”, en el XIV Congreso de Estudios Clásicos, celebrat a la Universitat de Barcelona del 13 al 17 de juliol de 2015. Comunicació “La llengua dels falsos intel·lectuals: Aquil·les Taci VIII 9 i el Pseudologista 25-26 de Llucià de Samòsata”, en col·laboració amb Sergi Grau, en les Jornades Internacionals sobre el Món Clàssic en honor de Carles Miralles, organitzades per la Societat Catalana d’Estudis Clàssics, de l’Institut d’Estudis Catalans i el Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica de la Universitat de Barcelona, els dies 18 i 19 de gener de 2018.

Publicacions científiques

Llibres

Plutarc, Els mèrits de les dones. Adesiara editorial. Martorell 2011. Introducció, traducció i notes a càrrec de Roser Homar. L’escena Antiga. Traducció de textos escrits en grec. Adesiara editorial. Martorell 2017. Introducció: Joan Casas. Traducció: Esther Artigas i Roser Homar.

Articles i capítols de llibre

“Les descripcions d’animals a la novel·la d’Aquil·les Taci: més enllà d’unes pauses?”, en Narro, Á. & Pomer, J.J. (eds.), Bestiaris i Metamorfosis a la tradició literària i clàssica i la seua recepció. Classical and Byzantine monographs LXXXIII, Amsterdam: Hakkert 2015: 37-50. “L’enamorament i el desig: entre la bogeria i la transgressió. Dels escolis d’èpica i tragèdia a la novel·la i en la dansa gregues”, en Escudero, V., Gómez Llauger, N. & Narro, Á. (eds.), Omnia uincit amor. Amor i erotisme a les literatures clàssiques i la seua recepció. Classical and Byzantine monographs LXXXIV: Amsterdam: Hakkert 2015: 99-115. “La pantomima, hereva de la tragèdia”, en Borrell, E. & Gómez, P. (eds.), Omnia mutantur. Canvi, transformació i pervivència en la cultura clàssica, en les seves llengües i en el seu llegat, Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona 2016, vol. I: 71-77. “Els triangles amorosos i l’amor cast. Alguns paral·lismes entre la novel·la grega antiga i Tirant lo Blanc, Tirant 21 (20018): 301-318. “Nausica, entre Sòfocles i Maragal: els camins per al tràgic” (Sergi Grau & Roser Homar), Haidé 7 (2018): 11-28.