Roberta Di Febo

Investigador postdoctoral (R2), Àrea de recerca.
Membre, Equip de recerca: Arqueometria i Produccions Artístiques (ArPA).
Membre, Unitat d'Estudis Arqueomètrics, Serveis científicotècnics.
rdifebo@icac.cat