Pau de Soto Cañamares

Investigador (R3), Àrea de recerca.
Membre, Equip de recerca: Poblament i territori en època romana.
psoto@icac.cat
+34 977 249 133 (ext. 201)
Breu currículum

Llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) (2003). Va presentar el seu treball de recerca Les xarxes de comunicació romanes a l’actual Catalunya l’any 2006 en el marc del doctorat interuniversitari d’Arqueologia Clàssica impartit per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Rovira i Virgili (URV) i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC). Actualment es troba en la darrera fase d’elaboració  de la Tesi doctoral.

Ha col·laborat en diversos projectes sobre l’estudi del paisatge arqueològic de l’Ager Tarraconensis, així com de la morfología, l’evolució i el funcionament de les xarxes de comunicacions a la Península Ibèrica des del món romà fins al segle XIX.

Actualment està finalitzant la seva tesi doctoral sobre els anàlisis d’accesibilitat i funcionalitat de les xarxes de comunicació romanes a Catalunya.