Jaume Pòrtulas Ambròs

Investigador adscrit (R4), Àrea de recerca.
Membre, Equip de recerca: Arqueologia de la Mediterrània oriental grecoromana.
jportulas@ub.edu