Joan Gómez Pallarès

Director de l'ICAC.
Investigador sènior (R4), Àrea de recerca.
Responsable, Equip de recerca: Arqueologia Cristiana i de l’Antiguitat Tardana.
Camps d'expertesa: Història de les idees a l'antiguitat, Literatura llatina, Epigrafia mètrica llatina i musiva, Gastronomia i vi a l'antiguitat.
Codi ORCID: 0000-0003-3563-783X
jgomez@icac.cat
977 24 91 33 (ext. 220)
Breu currículum

Joan Gómez Pallarès (Igualada, 1960) és doctor en Filologia clàssica per la Universitat Autònoma de Barcelona (1986). L’any 1988 es va incorporar com a professor titular en l’àrea de Filologia llatina a la Universitat de Barcelona i més endavant va passar a la UAB, on és catedràtic des del 2002.

Com a investigador principal ha participat en més d’una vintena de projectes nacionals i internacionals i és autor d’una àmplia bibliografia, principalment sobre literatura llatina, epigrafia llatina en vers i inscripcions musives, a més de gastronomia romana. L’any 2000 va rebre de la Generalitat de Catalunya la Distinció per a la Promoció de la Recerca Universitària, en la seva primera convocatòria.

Ha estat degà de la Facultat de Filosofia i Lletres, vicerector de Doctorat i Formació continuada, vicerector d’Investigació, i vicerector de Política econòmica i planificació, sempre a la UAB. També ha estat vicepresident del CBUC i membre del plenari de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) des del 2013 fins el 2017.

Ha format part del Consell de Direcció de l’ICAC durant deu anys (2002-2012), del qual n’és director des del 2013. També és secretari de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER), i com a membre de la Junta Directiva, és membre del Patronat i de la Comissió delegada de la Institució CERCA; membre del grup de treball de la Plataforma Coneixement Territori Innovació (CTI) i de la redacció de l’Agenda per a la innovació i la competitivitat de Catalunya 2015-2020; vocal de la Comissió d’Apel·lacions d’AQU Catalunya.