Jordi Diloli Fons (URV)

Investigador adscrit (R4), Àrea de recerca.
Membre.
Camps d'expertesa: Món ibèric a Catalunya, Protohistòria, Arqueologia de la ciutat antiga, Arqueologia del paisatge.
Codi ORCID: 0000-0001-5048-9308
jordi.diloli@urv.cat
Publicacions
Diloli, J.; Vilà, J.; Prades, M.; Bea, D.; Ferré, R.; Bricio, L.; Guirao, E.; Cots, I.; Sardà, H., "Darrere els passos de Bosch Gimpera. Un projecte arqueològic global per recuperar el jaciment arqueològic de la Gessera de Caseres (Terra Alta)", Tribuna d'Arqueologia, 2015-2016, p. 11-30. Carhus+D / 4.0 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2018
Diloli, J.; Ferré, R.; Vilà, J.; Bea, D.; Bricio, L.; Cots, I.; Prades, M.; Sardà, H.; Guirao, E., "La Gessera (Caseres, Terra Alta): recuperació, consolidació i museïtzació", Actes de les I Jornades d'Arqueologia de les Terres de l'Ebre (Tortosa, 6 i 7 de maig de 2016), Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, Tortosa, p. 844-852.
Article en actes de congrés | 2016
Diloli, J.; Ferré, R.; Vilà, J.; Járrega, R., "Nuevas aportaciones para el conocimiento de la antigua Dertosa. La excavación de la calle Sant Felip Neri" a Álvarez, J. M.; Nogales, T.; Rodà, I. (eds.), Actas XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica. Centro y periferia en el mundo clásico (Mèrida, del 13 al 17 de maig de 2013), Museo Nacional de Arte Romano, Mèrida, p. 1139-1141.
Article en actes de congrés | 2015
Diloli, J.; Ferré, R.; Járrega, R.; Vilà, J., "La ciudad de Dertosa durante el Alto Imperio. La ocupación del área suburbial del barranco del Rastre", Zephyrus, LXXVI, p. 121-139. Scopus; Carhus+B / 9.977 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2015
Járrega, R.; Diloli, J.; Ferré, R.; Vilà, J., "Elementos urbanísticos de abandono y una posible crisis estructural en la ciudad de Dertosa (Hispania Citerior) en el siglo II dC." a Ramallo, S. F.; Quevedo, A. (eds.), Las ciudades de la Tarraconense Oriental entre los s.II-IV d.C. Evolución urbanítica y contestos materiales (Cartagena, del 22 al 23 de març de 2012), Universidad de Murcia, Múrcia, p. 149-174.
Article en actes de congrés | 2014
Més publicacions
Diloli, J.; Ferré, R.; Járrega, R.; Vilà, J., "Darreres novetats sobre la Tortosa romana. Intervencions arqueològiques del GRESEPIA (URV) entre els anys 2006 i 2011 a la ciutat", Auriga, 63, p. 36-39. Carhus+C / 1.342 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2012
Belarte, M. C.; Benavente, J.A.; Fatás, L.; Diloli, J.; Moret, P.; Noguera, J. (eds.), Íberos del Ebro. Actas del II Congreso Internacional (Alcañiz-Tivissa, 16-19 de noviembre de 2011), Documenta, 25, ICAC, Tarragona.
Llibre | 2012
Bea, D.; Belarte, M. C.; Diloli, J.; Noguera, J.; Sardà, S. (eds.), "Los asentamientos fortificados del curso inferior del Ebro. Siglos V – III aC.", Íberos del Ebro. Actas del II Congreso Internacional (Alcañiz-Tivissa, del 16 al 19 de novembre de 2011), Documenta, 25, ICAC, Tarragona, p. 111-128.
Article en actes de congrés | 2012