Jesús Carruesco García (URV-ICAC)

Investigador (R4), Àrea de recerca.
Responsable, Equip de recerca: Arqueologia de la Mediterrània oriental grecoromana.
Camps d'expertesa: Arqueologia grega, Iconografia, Filologia grega, Filologia llatina.
Codi ORCID: 0000-0002-8505-9380
jcarruesco@icac.cat
977 249 133 (ext. 209)
Publicacions
Carruesco, J., "Helena i l’objecte preciós" a Zaragoza Gras, J,; Huntingford Antigas, E. (eds.), Utopies i rebel·lió, Arola Editors, p. 69-82.
Capítol de llibre | 2020
Carruesco, J., "Individual vs. Collective Expressions of Grief in the Homeric Poems", Thersites. Journal for Transcultural Presences & Diachronic Identities from Antiquity to Date, 9, p. 1-17.
Article en d'altres revistes | 2019
Carruesco, J., "La llegenda en el món grec" a Sunyer, M.; Samper, E., La llegenda, Edition Reichenberger, Kassel, p. 19-32.
Capítol de llibre | 2019
Carruesco, J., "Metacoralidad trágica: eficacia e ineficacia ritual del coro en Agamenón", Dionysus ex machina. Rivista Online di Studi sul Teatro Greco, 8, p. on-line.
Article en d'altres revistes | 2018
Carruesco, J.; Reig, M., "Ancient Seas in Modern Opera: Sea Images and Mediterranean Myths in Rihm’s Dionysos" a Rovira, R. (ed.), The Ancient Mediterranean Sea in Modern Visual and Performing Arts. Sailing in Troubled Waters, Imagines, Bloomsbury, Londres, p. 147-163.
Capítol de llibre | 2018
Més publicacions
Carruesco, J.; Reig, M., "El teatre a l’era precristiana" a Massip, F.; Kovacs, L., Història de les arts escèniques catalanes. Volum I. La teatralitat medieval i la seva pervivència, Edicions Universitat de Barcelona, Barcelona, p. 37-116.
Capítol de llibre | 2017
Carruesco, J.; Ruiz de Arbulo, J., "Certamina en el circo de Tarraco como espectáculos provinciales" a López Vilar, J. (ed.), Actes del 3er Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic. La glòria del circ: curses de carros i competicions circenses (Tarragona, del 16 al 19 de novembre de 2016), Tarraco Biennal, Fundació Privada Mútua Catalana, Tarragona, p. 301-306.
Article en actes de congrés | 2017
Carruesco, J., "The Invention of Stesichorus: Hesiod, Helen, and the Muse", Mnemosyne; supplementum, 402, p. 178-196. Scopus / 8.0 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2017
Carruesco, J., "Santuarios y prácticas religiosas en la Sicilia griega", Desperta Ferro. Arqueología e Historia, 5, p. 19-23.
Article en d'altres revistes | 2016
Carruesco, J., "Revisitant la tragèdia: Cadmus et Hermione de Lully-Quinault i l’aparició de la “tragédie lyrique”" a Borrell Vidal, E.; Gómez Cardó, P. (eds.), Omnia mutantur. Canvi, transformació i pervivència en la cultura clàssica, en les seves llengües i en el seu llegat., Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, p. 35-43.
Capítol de llibre | 2016
Carruesco, J., "Choral Performance and Geometric Patterns in Epic Poetry and Iconographic Representations", The Look of Lyric: Greek Song and the Visual, Mnemosyne, Supplements ; 391, Brill, Leiden (Holanda), p. 69-107.
Capítol de llibre | 2016
Carruesco, J., "Cal·límac, Himnes" a Mestre, F. (ed.), Antologia: selecció de textos grecs, d'Homer a Libani, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, p. 183-194.
Capítol de llibre | 2015
Carruesco, J., "Egipto y las raíces de Grecia", Historia (National Geographic), 133, p. 24-33.
Article en d'altres revistes | 2015
Reig, M.; Carruesco, J., "Iconografía de la fundación: la disputa de Apolo y Heracles por el trípode délfico" a Álvarez, J. M.; Nogales, T.; Rodà, I. (eds.), Actas XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica. Centro y periferia en el mundo clásico (Mèrida, del 13 al 17 de maig de 2013), Museo Nacional de Arte Romano, Mèrida, p. 1363-1366.
Article en actes de congrés | 2015
Carruesco, J.; Reig, M., "Medea, a Greek Sorceress in Modern Opera and Ballet: From Barber to Reimann" a Carlà, F.; Berti, I. (eds.), Ancient Magic and the Supernatural in the Modern Visual and Performing Arts, Bloomsbury Studies in Classical Reception, Bloomsbury, Londres, p. 93-102.
Capítol de llibre | 2015
Carruesco, J., "Choral Practice and the Articulation of Public Space in Early Archaic Greece" a Álvarez, J. M.; Nogales, T.; Rodà, I. (eds.), Actas XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica. Centro y periferia en el mundo clásico (Mèrida, del 13 al 17 de maig de 2013), Museo Nacional de Arte Romano, Mèrida, p. 555-558.
Article en actes de congrés | 2015
Buttà, L.; Carruesco, J.; Massip, F.; Subías, E. (eds.), Danses imaginades, danses relatades. Paradigmes iconogràfics del ball des de l’Antiguitat clàssica fins a l’edat mitjana / Dancing Images and Tales. Iconography of dance from Classical to Middle Age, Trama, 1, ICAC, Tarragona.
Llibre | 2014
Carruesco, J., "La dansa a l’origen de la polis: textos i imatges" a Buttà, L.; Carruesco, J.; Massip, F.; Subías, E. (eds.), Danses imaginades, danses relatades. Paradigmes iconogràfics del ball des de l’Antiguitat clàssica fins a l’edat mitjana / Dancing Images and Tales. Iconography of dance from Classical to Middle Age, Trama ; 1, ICAC, Tarragona, p. 9-20.
Capítol de llibre | 2014
Subías, E.; Azara, P.; Carruesco, J.; Fiz, I.; Cuesta, R., "El espacio de la ciudad y su paisaje en el Egipto post-faraónico" a Jufresa, M.; Reig, M.; Carruesco, J.; Fortea, G.; Miralles, R.; Rodà, I. (eds.), Ouranós-Gaia. L'espai a Grècia III: anomenar l'espai, Documenta, 27, ICAC, Tarragona, p. 127-132.
Capítol de llibre | 2013
Carruesco, J.; Reig, M., "Introducció" a Jufresa, M.; Reig, M.; Carruesco, J.; Fortea, G.; Miralles, R.; Rodà, I. (eds.), Ouranós-Gaia. L'espai a Grècia III: anomenar l'espai, Documenta, 27, ICAC, Tarragona, p. 9-12.
Capítol de llibre | 2013
Jufresa, M.; Carruesco, J.;Fortea, G.; Miralles, R.; Reig, M.; Rodà, I. (eds.), "Space as it was seen and conceived by the ancient greeks", Ouranós-Gaia. L’espai a Grècia III: anomenar l’espai, Documenta, 27, ICAC, Tarragona, p. 133-138.
Capítol de llibre | 2013
Riu, X.; Pòrtulas, J.; Reig, M.; Carruesco, J.; Clavo, M. T., "Reception of Greek Tragedy in Spanish Literature" a Roisman, H. M. (ed.), The Encyclopaedia of Greek Tragedy, Wiley-Blackwell, Malden, Oxford-Chichester, p. 1111-1116.
Capítol de llibre | 2013
Jufresa, M.; Reig, M.; Carruesco, J.; Fortea, G.; Miralles, R.; Rodà, I. (eds.), Ouranós-Gaia. L’espai a Grècia III: anomenar l’espai, Documenta, 27, ICAC, Tarragona.
Llibre | 2013
Carruesco, J.; Reig, M., "Redefining Catharsis in Opera: Myth and the Power of Music in Birtwistle’s The Minotaur and Amargós’ Eurídice y los títeres de Caronte" a Knippschild, S.; Garcia Morcillo, M. (eds.), Seduction and Power: Antiquity in the Visual and Performing Arts, Bloomsbury Academic, London-New York-New Delhi-Sydney, p. 109-120.
Capítol de llibre | 2013
Riu, X.; Carruesco, J.; Reig, M.; Pòrtulas, J.; Clavo, M. T., "Reception of Greek Tragedy in Catalan Literature" a Roisman, H. M. (ed.), The Encyclopaedia of Greek Tragedy, Wiley-Blackwell, Malden, Oxford-Chichester, p. 1058-1062.
Capítol de llibre | 2013
Azara, P.; Carruesco, J.; Frontisi-Ducroux, F.; Luri, G. (eds.), Arquitectures celestials, Documenta, 21, Tarragona.
Llibre | 2012
Carruesco, J., "Palacios, plazas, templos: las residencias de los dioses en los orígenes de la polis" a Azara, P.; Frontisi-Ducroux, F.; Luri, G. (eds.), Arquitectures celestials, Documenta, 21, ICAC, Tarragona, p. 95-101.
Capítol de llibre | 2012
Reig, M.; Carruesco, J., "Chôros-Chôre: la delimitació de l’espai en els textos homèrics" a Mestre, F.; Gómez, P.; Vintró, E., Melete. Homenatge a Montserrat Jufresa, Universitat de Barcelona, Barcelona, p. 285-310.
Capítol de llibre | 2012
Carruesco, J., "Helen’s Voice and Choral Mimesis from Homer to Stesichorus" a Riu, X; Pòrtulas, J., Approaches to Archaic Greek Poetry, collana Orione, Dipartimento di scienze dell'antichità, Università degli studi di Messina, Messina, p. 149-172.
Capítol de llibre | 2012
Carruesco, J., "La joven Cleopatra", Historia National Geographic, 94, p. 30-39.
Article en d'altres revistes | 2011
Carruesco, J., "La épica griega como relato fundacional", Actas del XVII Simposio de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada (Barcelona, 18-20 de setembre de 2008), Barcelona, p. 167-175.
Article en actes de congrés | 2011
Carruesco, J., "Water, Toponymy, and the Image of the City in Graeco-Roman Egypt" a Subias, E., Azara, P., Carruesco, J., Fiz, I., Cuesta, R. (eds.), The Space of the City in Graeco-Roman Egypt. Image and Reality, Documenta, 22, ICAC, Tarragona, p. 25-32.
Capítol de llibre | 2011
Subías, E.; Azara. P.; Carruesco. J.; Fiz, I.; Cuesta, R. (eds.), The Space of the City in Graeco-Roman Egypt. Image and Reality, Documenta, 22, ICAC, Tarragona.
Llibre | 2011
Prevosti, M.; Carruesco, J., "Aportaciones del mundo helenístico a una tipología de hábitat rural romano: casas-torre y casas fortificadas", Bollettino di Archeologia on line. Proceedings of the XVII International Congress of Classical Archaeology, vol. esp., p. 80-95. .
Article en revistes indexades | 2011
Carruesco, J., "El motiu del jardí a la tragèdia i a la novel·la com a element definidor de gènere", Studia Philologica Valentina, 12, n.s. 9, p. 31-48.
Article en d'altres revistes | 2010
Carruesco, J., "Introduction: La conception de l’espace en Grèce ancienne, une recherche interdisciplinaire" a Carruesco, J. (ed.), Topos-Chôra. L'espai a Grècia I: Perspectives interdisciplinàries (Barcelona-Tarragona, 3-4 novembre de 2008), Documenta ; 17, ICAC, Tarragona, p. 9-11.
Article en actes de congrés | 2010
Carruesco, J.; Reig, M., "Fontenelle i els Nous Diàlegs dels Morts: Unes Vides Paral·leles a la manera de Llucià" a Mestre, F., Gómez, P.,, Lucian of Samosata. Greek Writer and Roman Citizen, Barcelona, p. 49-62.
Capítol de llibre | 2010
Carruesco, J., "Prácticas rituales y modos del discurso: la coralidad como paradigma del catálogo en la poesía arcaica griega", Actas del XII Congreso Español de Estudios Clásicos. Vol. II (València, 22-26 octubre de 2007), Madrid, p. 271-277.
Article en actes de congrés | 2010
Carruesco, J., "Posidip i l’articulació simbòlica de l’espai a l’Alexandria ptolemaica", Artes ad Humanitatem. Vol. 1 (Tarragona, 22-24 octubre de 2009), Barcelona, p. 115-124.
Article en actes de congrés | 2010
Carruesco, J., "Le nain d’Alexandrie (Philodème, De signis, col. II, 4ss.)" a Delattre, D.,, Miscellanea Papyrologica Herculanensia, editorial Fabrizio Serra, Pisa-Roma, p. 133-136.
Capítol de llibre | 2010
Carruesco, J.; González, A.; Rodà, I.; Tudela, M., "Una nueva propuesta educativa: Máster de Papirología (Tarragona, ICAC-URV)", Actas del XII Congreso Español de Estudios Clásicos. Vol. I (València, 22-27 octubre de 2007), Madrid, p. 373-378.
Article en actes de congrés | 2009