Josep Anton Remolà Vallverdú

Investigador adscrit (R3), Àrea de recerca.
Membre, Equip de recerca: Seminari de Topografia antiga (SETOPANT).
Camps d'expertesa: Instrumentum domesticum (ceramologia et al.), Producció i comerç a l'antiguitat, Arqueologia d'espais litorals.
Codi ORCID: 0000-0001-8385-3807
jaremola@icac.cat