Isabel Rodà de Llanza (UAB)

Investigadora adscrita (R4), Àrea de recerca.
Responsable, Equip de recerca: Arqueometria i Produccions Artístiques (ArPA).
Codirectora científica, Unitat d'Estudis Arqueomètrics, Serveis científicotècnics.
Camps d'expertesa: Produccions artístiques, Epigrafia, Arqueometria, Didàctica del món clàssic.
Codi ORCID: 0000-0003-2211-6832
iroda@icac.cat
+34 977 249 133
Publicacions
Rodà, I., "Errores e incomprensiones en algunos epígrafes romanos de Cataluña" a Sartori, A.; Gallo, F., L'errore in Epigrafia, Ambrosiana Graecolatina, Biblioteca Ambrosiana, Centro Ambrosiano, Milà, p. 129-151.
Capítol de llibre | 2019
Rodà, I., "L’aigua a Roma" a Salgot de Marçay, M. (coord.), L'Any de l'aigua a les acadèmies catalanes: Cicle d'Actes de les Acadèmies de Catalunya enton de l'Aigua: 2015-2016, Les Acadèmies de Catalunya, Barcelona, p. 215-222.
Capítol de llibre | 2018
Rodà I., "Recordando a Sara Santoro" a Cavalieri, M.; Boschetti, C. (eds.), Multa per Aequora. Il polisemico significato della moderna ricerca archeologica. Omaggio a Sara Santoro, vol I, FERVET OPCS 4, Presses universitaires de Louvain, Lovaina, p. 61-69.
Capítol de llibre | 2018
Rodá, I.; Miró, C.; Hinojo, E., "Un nuevo retrato de Barcino y su contexto arqueológico" a Márquez, C.; Ojeda D. (eds.), Escultura romana en Hispania VIII. Homenaje a Luis Baena del Alcázar. Actas de la VII Reunión de Escultura Romana en Hispania (Còrdova, del 5 al 8 d'octubre de 2016), Universidad de Córdoba, Còrdova, p. 337-349.
Article en actes de congrés | 2018
Pensabene, P.; Domingo, J.Á.; Rodà, I., "The distribution of Troad Granite columns as evidence for reconstructing the management or their production" a Matetić Poljak, D.; Marasović, K. (eds.), Interdisciplinary Studies on Ancient Stone. Proceedings of the XI ASMOSIA Conference (Split (Croàcia), del 18 al 22 de maig de 2015), Arts Academy in Split i University of Split, Split (Croàcia), p. 613-620.
Article en actes de congrés | 2018
Més publicacions
Nogales, T.; Lapuente, P.; Rodà, I., "Dos nuevos retratos de Caesar Augusta (Zaragoza)", Revue Archéologique de l'Est, 44e, p. 261-270. Scopus; Carhus+B / 10.0 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2017
Rodà, I., "La financiación de la investigación en España", Mélanges, 47, (1), p. 333-336. Carhus+A.
Article en revistes indexades | 2017
Rodà, I., "Records de Pau Verrié", Auriga, 89 (febrer), p. 28-29. Carhus+D / 3.9 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2017
Ravotto, A.; Rodà de Llanza, I., "La cronologia de les muralles romanes de Barcelona després d’un segle de recerques arqueològiques" a Riu-Barrera, E. (ed.), Intervenir a la muralla romana, Documents 12, Museu d'Història de Barcelona, Barcelona, p. 42-65.
Capítol de llibre | 2017
Rodà, I., "La epigrafía: mensaje en directo de la antigüedad", Conimbriga, 55, p. 91-129.
Article en d'altres revistes | 2016
Gorostidi; D.; Rodà, I., "Dues noves inscripcions de Dertosa", Butlletí Arqueològic, 36-37, p. 79-82.
Article en d'altres revistes | 2016
Rodà, I., "Tarraco y Barcino en el Alto Imperio", Revista de historiografia, 25 (2/2016), p. 245-272.
Article en d'altres revistes | 2016
Rodà, I., "Emporiae, Tarraco, Barcino – Akkulturations und Romanisierung im Nordosten der iberischen Halbinsel" a Teichner, F., Aktuelle Forschungen zur Provinzialrömischen Archäologie in Hispanien (Sevilla, 25-29 maig 2015), Kleine Schriften aus dem Vorgeschichtlichen Seminar der Philips-Universität Marburg 61, Marburg (Alemania), p. 55-62.
Article en actes de congrés | 2016
Puig i Cadafalch, J.; Falguera, A. de; Goday,J., L’arquitectura cristiana preromànica a Catalunya. Edició facsímil i textos d’actualització, Guitart i Duran, J.; Pagés i Paretas, M.; Rodà, I.; Sans i Travé, JM. (eds.), IEC, MNAC, ICAC, ANC, Barcelona.
Llibre | 2016
Àlvarez, A.; Gutiérrez García-M, A.; Rodà, I.; Royo, H., "Análisis arqueométrico de elementos lapídeos de las Termas Marítimas" a Bernal Casasola, D.; Expósito Álvarez, J. A.; Díaz Rodríguez, J. J.; Muñoz Vicente, A. (eds.), Las Termas Marítimas y el Doríforo de Baelo Claudia. The Maritime Baths and the Doryphoros of Baelo Claudia, Universidad de Cádiz, Cádiz, p. 156-175.
Capítol de llibre | 2016
Rodà, I., "Els mosaics romans a Catalunya" a Rueda, J. M. (dir.), Els mosaics de Bell-lloc del Pla (Girona) Una aventura de 140 anys, Museu d'Arqueologia de Catalunya, Agéncia Catalana de Patrimoni Cultural, Departament de la Generalitat de Catalunya, Girona, p. 69-77.
Capítol de llibre | 2016
Rodà, I., "Villas romanas en Cataluña" a García Sánchez, J.; Mañas Romero, I.; Salcedo Garcés, F. (eds.), Navigare necesse est Estudios en homenaje a José María Luzón Nogué, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, p. 216-230.
Capítol de llibre | 2016
Rodá, I., "La mirada del siglo XX a la cúpula de Centcelles" a Arbeiter, A.; Korol, D., DER KUPPELBAU VON CENTCELLES Neue Forschungen zu einem enigmatischen Denkmal von Weltrang Internationale Tagung des Deutschen Archäologischen Instituts im Goethe-Institut Madrid (22–24.11.2010) (Madrid, del 22 al 24 de novembre de 2010), IBERIA ARCHAEOLOGICA, Band 21, Wasmuth, Berlin, p. 101-104.
Article en actes de congrés | 2015
Álvarez, J. M.; Nogales, T.; Rodà, I. (eds.), Actas XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica. Centro y periferia en el mundo clásico, Museo Nacional de Arte Romano, Mèrida.
Llibre | 2015
Claveria, M.; Rodà, I., "Esculturas e inscripciones del entorno funerario de Barcino" a Agusta-Boularot, S. ; Rosso, E. (eds.), SIGNA ET TITULI: Monuments et espaces de représentation en Gaule Méridionale sous le regard croisé de la sculpture et de l’épigraphie, Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine, 18, Centre Camille Jullian, Aix-en-Provence, p. 175 -190.
Capítol de llibre | 2015
Rodà, I., "La contribución del grupo estatuario de Narona al conocimiento de la escultura romana en la época de Augusto" a Gros, P.; Marin, E.; Zink, M. (eds.), Auguste, son époque et l’Augusteum de Narona, Actes du colloque organisé par l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres et l’Université catholique de Croatie (Zagreb) (París, 12 de desembre de 2014), Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de Zagreb, París, p. 31-49.
Article en actes de congrés | 2015
Rodà, I.; Pensabene, P.; Domingo, J. A., "Production and Distribution of Troad granite, both public and private" a Pensabene, P.; Gasparini, E. (eds.), Interdisciplinary Studies on Ancient Stone, ASMOSIA X, Proceedings of the Tenth International Conference of ASMOSIA Association for the Study of Marble and Other Stones in Antiquity, Rome, 21-26 May 2012 (Roma, del 21 al 26 de maig), "L'Erma" di Bretschneider, Roma, p. 311-322.
Article en actes de congrés | 2015
Rodà, I., Un episodi dintre de les humanitats: l’epigrafia. Epigrafia “major” i “menor”, l’exemple del fabricant de teules Herenni Optat., Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, Barcelona.
Llibre | 2015
Garrido, A.; Àlvarez, A.; Doménech, A.; Gutiérrez Garcia-M., A.; Rodà, I.; Royo, H., "Marmora and other stones in the architectural decoration of early imperial Barcino (Barcelona, Spain)" a Pensabene, P.; Gasparini, E. (eds.), Interdisciplinary Studies on Ancient Stone. ASMOSIA X. Proceedings of the Tenth International Conference of ASMOSIA Association for the Study of Marble and Other Stones in Antiquity (Roma, del 21 al 26 de maig de 2012), "L'Erma" di Bretschneider, Roma, p. 135-142.
Article en actes de congrés | 2015
Macías, J. M.; Rodà, I., "Tàrraco" a Riera, A.; Guitart, J.; Giner, S., Ciutats Mediterrànies: Civilització i desenvolupament/ Villes méditerranéennes: Civilisation et développement (Barcelona, del 16 al 18 de novembre de 2011), Publicacions de la Presidència, Sèrie Major 2, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, p. 119 -130.
Article en actes de congrés | 2015
Peña, A.; Gorostidi, D.; Macias, J. M.; Muñoz, A.; Rodà, I.; Teixell, I., "Más datos sobre el templo del Divus Augustus de Tarraco: a propósito de una nueva inscripción" a López Vilar, J. (ed.), Tarraco Biennal Actes 2on Congrés Internacional d'Arqueologia i Món Antic. August i les províncies occidentals. 2000 aniversari de la mort d'August (Tarragona, del 26 al 29 de novembre de 2014), Fundació Privada Mútua Catalana, Tarragona, p. 181-189.
Article en actes de congrés | 2015
Macias, J. M.; Rodà, I., "Tarraco, the first capital", Catalan Historical Review, 8, p. 9-28. Scopus; Carhus+A / 7.345 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2015
Rodà de Llanza, I.; Royo Plumed, H., "L. Herennius Optatus, fabricante de tegulae" a Caballos Rufino, Antonio i Melchor Gil, Enrique (eds.), De Roma a las Provincias: las élites como instrumento de proyección de Roma, Serie Historia y Geografía, 287, Universidad de Sevilla, Sevilla, p. 313-340.
Capítol de llibre | 2015
Valero Tévar, M. A.; Gutiérrez García-M., A.; Rodà de Llanza, I., "First preliminary results on the marmora of the late roman villa of Noheda (Cuenca, Spain)" a Pensabene, P.; Gasparini, E. (eds.), Interdisciplinary Studies on Ancient Stone, ASMOSIA X, Proceedings of the Tenth International Conference of ASMOSIA Association for the Study of Marble & Other Stones in Antiquity, Rome, 21-26 May 2012 (Roma (Itàlia), del 20 al 25 de maig de 2012), "Erma" di Bretschneider, Roma (Itàlia), p. 393-401.
Article en actes de congrés | 2015
Gutiérrez Garcia-M., A.; Huelin, S.; López Vilar, J.; Rodà de Llanza, I., "Can a fire broaden our understanding of a Roman quarry? The case of El Mèdol (Tarragona, Spain)" a Gasparini, E.; Pensabene, P., Proceedings of the X ASMOSIA International Conference (Rome, May 2012) (Roma, del 21 al 26 de maig de 2013), L'"Erma" di Bretschneider, Roma, p. 779-789.
Article en actes de congrés | 2015
Rodà, I.; López Vilar, J., "Tarraco Biennal. Augusto y las provincias occidentales. 2000 aniversario de la muerte de Augusto (Tarragona, 26-29 de noviembre 2014)", Civiltà Romana. Rivista pluridisciplinare di studi su Roma antica e le sue interpretazioni, I, p. 45-53.
Article en d'altres revistes | 2014
Rodà, I., Urbanisme i monumentalització: Roma i les ciutats a Catalunya, UOC, Barcelona.
Llibre | 2014
Flórez, M.; Rodà, I., "Las vías romanas en Cataluña: el caso del Vallès Oriental (Barcelona)" a Boube, E.; Bouet, A.; Colleoni, F. (eds.), De Rome à Lugdunum des Convènes. Itinéraire d’un Pyrénéen par monts et par vaux. Hommages offerts à Robert Sablayrolles, Centre Ausonius, Burdeus, p. 247-262.
Capítol de llibre | 2014
Jiménez, A.; Rodà, I., "Hispaniae and Narbonensis" a Friedland, E. A.; Grunow Sobocinski, M.; Gazda, E.K. (eds.), The Oxford Handbook of Roman Sculpture, Oxford University, Oxford, p. 487-503.
Capítol de llibre | 2014
Nogales, T.; Rodà, I., "Talleres escultóricos" a Bustamante, M.; Bernal, D., Artífices idóneos. Artesanos, talleres y manufacturas en Hispania (Mèrida, del 25 al 26 d'octubre de 2012), Anejos del Archivo Español de Arqueología, LXXI, Madrid, p. 75-103.
Article en actes de congrés | 2014
Rodà, I., "Món antic", Patrimoni monumental de Catalunya. De la Prehistòria a l’Edat Mitjana, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, p. 36-89.
Capítol de llibre | 2014
Rodà, I., "Sant Julià de Ramis", Patrimoni monumental de Catalunya. De la Prehistòria a l’Edat Mitjana, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, p. 58.
Capítol de llibre | 2014
Rodà, I., "Barcino", Patrimoni monumental de Catalunya. De la Prehistòria a l’Edat Mitjana, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, p. 74-75.
Capítol de llibre | 2014
Rodà, I., "Monument de Malla i Trofeus de Pompeu", Patrimoni monumental de Catalunya. De la Prehistòria a l’Edat Mitjana, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, p. 80-83.
Capítol de llibre | 2014
Rodà, I., "Vies romanes", Patrimoni monumental de Catalunya. De la Prehistòria a l’Edat Mitjana, Enciclopèdia Catalana, Barcelona.
Capítol de llibre | 2014
Rodà, I., "Premisa (Edilizia residenziale in Hispania)" a Pensabene, P.; Sfameni, C., La Villa restaurata e i nuovi studi sull'edilizia residenziale tardoantica, Atti del convegno internazionale del Centro Interuniversitario di Studi sull'Edilizia abitativa tardoantica nel Mediterraneo (CISEM) (Piazza Armerina, del 10 al 17 de novembre de 2012), Edipuglia srl, Bari, p. 437-439.
Article en actes de congrés | 2014
Rodà, I., "Introducción, Sektion Vermessung von Räumen", XIV Congresus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae (Berlín, del 27 al 31 d'agost de 2012), Berlín, p. 583-587.
Article en actes de congrés | 2014
De Mesa, A.; Rodà, I.; Royo, H., "Esculturas romanas de mármol de Tasos en el MNAT (Museu Nacional Arqueològic de Tarragona)" a Bádenas de la Peña, P.; Cabrera Bonet, P.; Moreno Conde, M.; Ruiz Rodríguez, A.; Sánchez Fernández, C.;Tortosa Rocamora, T. (eds.), Homenaje a Ricardo Olmos. Per speculum in aenigmate. Miradas sobre la Antigüedad, Anejos de Erytheia. Estudios y Textos, 7, Asociación Cultural Hispano-Helénica, Madrid, p. 486-491.
Capítol de llibre | 2014
Panosa, M. I.; Rodà, I.; Untermann, J., "Les inscripcions ibèriques i llatines del Cogul (les Garrigues)", Revista d’Arqueologia de Ponent, 24, p. 27-40. Carhus+B / 3.862 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2014
Rodà, I., "En record de Manuel Mundó i Marcet (1923-2012)", Auriga, 64, p. 14-15. Carhus+C / 1.380 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2013
Rodà, I., "Recordant el professor Géza Alföldy, membre del Consell Assessor de Faventia i doctor honoris causa per la UAB", Faventia, 32-33, p. 9-16. Carhus+A / 6.477 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2013
Jufresa, M.; Carruesco, J.;Fortea, G.; Miralles, R.; Reig, M.; Rodà, I. (eds.), "Space as it was seen and conceived by the ancient greeks", Ouranós-Gaia. L’espai a Grècia III: anomenar l’espai, Documenta, 27, ICAC, Tarragona, p. 133-138.
Capítol de llibre | 2013
Claveria, M.; Rodà, I., "L’art funerari cristià", Tarraco, christiana civitas (Tarragona, del 14 d'octubre al 16 de desembre), Documenta, 24, ICAC, Tarragona, p. 191-198.
Article en actes de congrés | 2013
Àlvarez, A.; Gutiérrez Garcia-Moreno, A.; Rodà, I., "La caliza negra de Emporiae y Ruscino. Un problema no resuelto" a García-Entero, V., El marmor en Hispania. Explotación, uso y difusión en época romana, Madrid, p. 89-94.
Capítol de llibre | 2013
Rodà, I., "El comercio de los mármoles en Hispania", Histria Antiqua, 21, p. 85-91.
Article en d'altres revistes | 2012
Rodà, I.; Àlvarez, A.; Gutiérrez Garcia-Moreno, A.; Domènech, A., "Apéndice: Informe del análisis de 3 muestras de marmora procedentes de las Termas Legionarias de León", Cuadernos de Prehistoria y Arqueología, 37, p. 567-569.
Article en d'altres revistes | 2012
Gorostidi, D.; Rodà, I., "Una etiqueta de plomo con fitónimos procedente de Mas Vell (Vallmoll, ager Tarraconensis)", Espacio, Tiempo y Forma. Serie 2. Historia Antigua, 25, p. 121-129. Carhus+B / 4.447 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2012
Rodà, I.; Beltrán de Heredia, J., "Las cupae de Tarraco y Barcino y el conjunto de cupae del Levante peninsular: tipologías y contextos funerarios", Las cupae hispanas: Origen, difusión, uso, tipología (Los Bañales, 16 d'abril de 2010), Tudela, p. 79-112.
Article en actes de congrés | 2012
Rodà, I.; Pensabene, P.; Domingo, J. A., "Columns and rotae in Tarraco made with granite from the Troad" a Gutiérrez Garcia-Moreno, A.; Lapuente, P.; i Rodà, I. (eds.), Interdisciplinary Studies in Ancient Stone. Proceedings of the IX ASMOSIA Conference (Tarragona, 2009) (Tarragona, del 8 al 13 de juny de 2009), Documenta, 23, ICAC, Tarragona, p. 210-229.
Article en actes de congrés | 2012
Rodà, I., "Epigraphy and the Media", 13th International Congress of Greek and Latin Epigraphy. Epigraphy and the Historical Sciences (Oxford, 2-7 de setembre de 2007), Oxford, p. 185-219.
Article en actes de congrés | 2012
Nolla, J.M.; Rodà, I., "Novedades en el tramo N de la via Augusta", Anas, 21-22, p. 295-318. Carhus+D.
Article en revistes indexades | 2012
Rodà, I., "L’Arqueologia i la Història antiga a la Revista de Catalunya", Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, XXIII, p. 91-103. Carhus+D.
Article en revistes indexades | 2012
Rodà, I., "La gens Calpurnia de Barcino", Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, 37, p. 571-577.
Article en d'altres revistes | 2012
Gutiérrez Garcia-Moreno, A.; Lapuente, P.; Rodà, I. (eds.), Interdisciplinary Studies on Ancient Stone. Proceedings of the IX ASMOSIA Conference (Tarragona 2009), Documenta, 23, ICAC, Tarragona.
Llibre | 2012
Àlvarez, A.; Domènech, A.; Gutiérrez Garcia-Moreno, A.; Lapuente, P.; Rodà, I., "Apéndice I. Análisis de procedencia de los mármoles blancos de varias esculturas de Segóbriga (Cuenca)" a Noguera, J.M. (ed.), Corpus Signorum Imperii Romani - Hispania. Provincia de Cuenca. Segobriga (Hispania Tarraconensis), Tarragona, p. 405-411.
Capítol de llibre | 2012
Palet, J.M.; Rodà, I., "Estructuración del territorio y gestión del agua en los llanos litorales del nordeste de la “Tarraconensis”" a Nasti, F, Reduzzi, F. (eds.), Per una comune cultura dell’acqua. Dal Mediterraneo all’America del Nord (Cassino, del 5 al 7 de maig de 2008), Cassino, p. 27-58.
Article en actes de congrés | 2012
Rodà, I., "Los seviri augustales de Narona", Kacic (Acta provinciae ss. Redemptoris ordinis fratrum minorum in Croatia), XLI-XLIII, p. 189-209.
Article en d'altres revistes | 2012
Chávez, M.E.; Mas, C.; Orfila, M.; Àlvarez, A.; Rodà, I.; Gutiérrez Garcia-M., A.; Domènech, A.; Cau, M.A., "Petrographic characterization of an opus sectile found in the Roman town of Pollentia (Alcudia, Majorca, Spain)" a Gutiérrez Garcia-Moreno, A.; Lapuente, P.; i Rodà, I. (eds.), Interdisciplinary Studies on Ancient Stone. Proceedings of the IX ASMOSIA Conference (Tarragona 2009) (Tarragona, del 8 al 13 de juny de 2009), Documenta, 23, ICAC, Tarragona, p. 518-527.
Article en actes de congrés | 2012
Pérez, C.; Reyes, O.; Àlvarez, A.; Gutiérrez Garcia-Moreno, A.; Rodà, I.; Domènech, A., Royo, H., "Use of marmora in the ornamental program of Las Pizarras Roman site (ancient Cauca, Segovia, Spain)" a Gutiérrez Garcia-Moreno, A.; Lapuente, P.; i Rodà, I. (eds.), Interdisciplinary Studies in Ancient Stone. Proceedings of the IX ASMOSIA Conference (Tarragona, 2009) (Tarragona, del 8 al 13 de juny de 2009), Documenta, 23, ICAC, Tarragona, p. 151-160.
Article en actes de congrés | 2012
Àlvarez, A., Rodà, I., Riera Rullan, M., Gutiérrez Garcia-Moreno, A., Domènech, A., Royo, H., "Provenance of some ancient marbles from El Pla de Ses Figueres (Cabrera, Balearic Islands, Spain)" a Gutiérrez Garcia-Moreno, A.; Lapuente, P.; i Rodà, I. (eds.),, Interdisciplinary Studies on Ancient Stone. Proceedings of the IX ASMOSIA Conference (Tarragona 2009) (Tarragona, del 8 al 13 de juny de 2009), Documenta, 23, ICAC, Tarragona, p. 426-435.
Article en actes de congrés | 2012
Gutiérrez Garcia-Moreno, A.; Rodà, I., "El mármol de Luni-Carrara en la fachada Mediterránea de Hispania" a Keay, S. (ed.), Rome, Portus and the Mediterranean (Siena, març de 2008), Archaeological Monographs of the British School at Rome, London, p. 293-312.
Article en actes de congrés | 2012
Rodà, I., "Marbres locals a Hispania. Estat de la qüestió al bienni 2008-2009", Butlletí Arqueològic, 31 (2009), p. 227-240. .
Article en revistes indexades | 2011
Àlvarez, A.; Rodà, I.; Riera, M.; Gutiérrez Garcia-Moreno, A.; Domènech, A., "Primers resultats dels estudis dels elements marmoris del jaciment de l’Antiguitat Tardana del Pla de ses Figueres de l’illa de Cabrera", Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, 67, p. 55-71.
Article en d'altres revistes | 2011
Nogales, T., Rodà, I. (eds.), Roma y las provincias. Modelo y difusión. Actas del XI Coloquio Internacional de arte romano provincial, Mèrida.
Llibre | 2011
Rodà, I., "Pròleg", Estudis d'Arqueologia i Història de Cabrera, p. 7-10.
Article en d'altres revistes | 2011
Rodà, I., "Marbres locals a Hispània", Tarraco: construcció i arquitectura d’una capital provincial romana. Actes del Congrés Internacional en homenatge a Theodor Hauschild (Tarragona, 28-30 de gener de 2009), Tarragona, p. 227-240.
Article en actes de congrés | 2011
Àlvarez, A.; Gutiérrez Garcia-Moreno, A.; Rodà, I., "Las rocas ornamentales en las provincias del Imperio: el caso del broccatello y la piedra de Santa Tecla", Camporeale, S.; Dessales, H.; Pizzo, A. (eds), Arqueología de la Construcción II. Los procesos constructivos en el mundo romano: Italia y las provincias orientales. Anejos de Archivo Español de Arqueología (Siena, 13-15 de novembre de 2008), Madrid, p. 539-554.
Article en actes de congrés | 2011
Coll, R.; Rodà, I., "Ulises en un plato de africana C hallado en Premià de Dalt", Roma y las provincias. Modelo y difusión. Actas del XI Coloquio Internacional de arte romano provincial (Mèrida, 18 al 21 de maig de 2009), Mérida, p. 1035-1038.
Article en actes de congrés | 2011
Rodà, I., "Sebastià Mariner i Bigorra" a Tudela, M.; Izquierdo, P. (eds.), La nissaga catalana del món clàssic, Barcelona, p. 463-464.
Capítol de llibre | 2011
Rodà, I., "Albert Balil i Illana" a Tudela, M.; Izquierdo, P. (eds.), La nissaga catalana del món clàssic, Barcelona, p. 498-500.
Capítol de llibre | 2011
Rodà, I., "Imago mortis: el componente itálico en el mundo funerario de Barcino y Tarraco", Mors omnibus instat. Aspectos arqueológicos, epigráficos y rituales de la muerte en el Occidente romano (Tudela, 16-18 d’octubre de 2009), Tudela, p. 233-254.
Article en actes de congrés | 2011
Puig, F.; Rodà, I. (Eds.), Les muralles de Barcino: noves aportacions al coneixement de la evolució dels seus sistemes de fortificació, Puig, F.; Rodà, I. (Eds.).
Llibre | 2010
Rodà, I.; Izquierdo, P., "L’archeologia classica in Catalogna. Correnti culturali puniche, iberiche e romane", Bollettino di Archeologia on line. Proceedings of the XVII International Congress of Classica Archaeology, vol. esp., p. 1-12. .
Article en revistes indexades | 2010
Rodà, I., "La Tarragona de mitjan segle I dC", Actes del Congrés: Pau, Fructuós i el Cristianisme Primitiu a Tarragona (segles I-VIII) (Tarragona, 4 de juny de 2009), Tarragona, p. 69-100.
Article en actes de congrés | 2010
Rodà, I., "Enea in Spagna", Archeo, 5 (303), p. 41-43.
Article en d'altres revistes | 2010
Rodà, I., "Retrat de Marcus Licinius Crassus", Catàleg d’escultura i col•leccions del món antic, Fons del Museu Marès, 5, Barcelona, p. 75-77.
Capítol de llibre | 2010
Puig, F.; Rodà, I. (Eds.), Las murallas de Barcino: nuevas aportaciones al conocimiento de la evolución de sus sistemas de fortificación, Puig, F.; Rodà, I. (Eds).
Llibre | 2010
Rodà, I., "El mil·liari de l’Aldea", Miscel•lània en el 850è aniversari de la Parròquia de l'Aldea, Aldea, p. 27-28.
Capítol de llibre | 2010
Rodà, I.; Domènech, A., "Las gemas de Tarraco. Iconografía e identificación de los materiales", Histria Antiqua, 19, p. 37-46. Carhus+C / 3.755 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2010
Rodà, I., "Licinio Craso en el Museo marés de Barcelona", Escultura romana en Hispania I. Homenaje a Eva Koppel (Parque Arqueológico de Segóbriga, 21-22 d'octubre de 2008), Murcia, p. 371-383.
Article en actes de congrés | 2010
Rodà, I.; Urteaga, M., "Marcus Aemilius Lepidus en un ladrillo de Oiasso (Irún)", Pallas. Revue d’études antiques. Ab Aquitania in Hipaniam: Homenatge Pierre Sillières, 82, p. 277-289. Carhus+B / 6.477 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2010
Rodà, I., "La promoción de las élites en las ciudades del Conventus Tarraconensis", Pluralidad e intgración en el mundo romano (Pamplona, Olite; del 15 al 18 d'octubre de 2008), Navarra, p. 177-188.
Article en actes de congrés | 2010
Àlvarez, A.; Gutiérrez Garcia-Moreno, A.; Lapuente, P.; Pitarch, A.; Rodà, I., "The marmor of Tarraco or Santa Tecla Stone (Tarragona, Spain)", Marbres et autres roches de la Méditerranée antique: études interdisciplinaires. Interdisciplinary Studies on Mediterranean Ancient Marble and Stones (Tarragona, 8 al 13 de juny), Aix-en-Provence, pàgs., p. 129-140.
Article en actes de congrés | 2009
Marin, E.; Claridge, A.; Kolega, M.; Rodà, I., "Skulpture iz Augusteuma Narone (Neizlozene i Beobjavljene 2004.)", Histria Antiqua, 18/2, p. 9-34. .
Article en revistes indexades | 2009
Carruesco, J.; González, A.; Rodà, I.; Tudela, M., "Una nueva propuesta educativa: Máster de Papirología (Tarragona, ICAC-URV)", Actas del XII Congreso Español de Estudios Clásicos. Vol. I (València, 22-27 octubre de 2007), Madrid, p. 373-378.
Article en actes de congrés | 2009
Àlvarez, A.; Cebrián, R.; Rodà, I, "El mármol de Almadén de la Plata y los marmora importados del foro de Segobriga" a Nogales, T., Beltrán, J, Marmora Hispana: explotación y uso de los materiales pétreos en la Hispania Romana,, Sevilla, p. 101-120.
Capítol de llibre | 2009
Marco, F.; Rodà, I., "Sobre una defixio de Sisak (Croacia) al dios fluvial Savus con mención del hispano L. Licinius Sura*", MHNH, 8, p. 105-132. .
Article en revistes indexades | 2009
Rodà, I., "Espacios de representación en los foros de Hispania", Monografías del Museo Arqueológico de Murica, 3, p. 69-87.
Article en d'altres revistes | 2009
Rodà, I., "L’arqueologia pre-romana i romana al Montseny", Monografies del Montseny, 24, p. 193-221.
Article en d'altres revistes | 2009
Rodà, I., "Institut Català d’Arqueologia Clàssica: noves propostes 2008-2009", Auriga, 57, p. 2009. Carhus+C.
Article en revistes indexades | 2009
Rodà, I., "Pedres i marbres a l’antiguitat", Tarraco pedra a pedra. Catàleg de l'exposició, Tarragona, p. 8-16.
Capítol de llibre | 2009
Rodà, I., "Hispania en las provincias occidentales del Imperio durante la República y el Alto Imperio: una perspectiva arqueológica" a Andreu, J., Cabrero, J., Rodà, I., Hispaniae. Las provincias hispanas en el mundo romano, Tarragona, p. 193-221.
Capítol de llibre | 2009
Marco, F.; Rodà, I., "A latin defixio (Sisak, Croatia) to the river god Savus mentioning L. Licinius Sura, hispanus*", VAMZ (Vjesnik Arheološkog Muzeja u Zagrebu), 3.s., XLI, p. 167-198. .
Article en revistes indexades | 2008