Isabel Rodà de Llanza (UAB)

Investigadora adscrita (R4), Àrea de recerca.
Responsable, Equip de recerca: Arqueometria i Produccions Artístiques (ArPA).
Codirectora científica, Unitat d'Estudis Arqueomètrics, Serveis científicotècnics.
Camps d'expertesa: Produccions artístiques, Epigrafia, Arqueometria, Didàctica del món clàssic.
Codi ORCID: 0000-0003-2211-6832
iroda@icac.cat
+34 977 249 133
Projectes finalitzats
Veure més