Hernando Royo Plumed

Investigador adscrit postdoctoral (R2), Àrea de recerca.
Membre, Equip de recerca: Arqueometria i Produccions Artístiques (ArPA).
Camps d'expertesa: Geologia, Arqueometria.
Codi ORCID: 0000-0003-4719-0748
hroyo@icac.cat
977 24 91 33 ext. 233
Breu currículum

    L’any 2006 es va llicenciar en Geología,  cursant fins al 2008 els seus estudis de Màster en Iniciación a la Investigación en Geología a la Universidad de Zaragoza. En gener del 2016 va obtenir el doctorat en Geología a la Universidad de Zaragoza amb la tesi doctoral “Mármoles de la Cordillera Pirenaica: afloramientos norpirenaicos y asociados al “Nappe des Marbres”. Caracterización y uso en época romana”, dirigida per la Dr María Pilar Lapuente Mercadal.

Des de 2007 fins 2011 ha estat vinculat a l’equip de recerca del Grupo de Modelización Geoquímica pertanyent al Departament de Ciències de la Terra (UniZar) desenvolupant la seva activitat en la línia d’investigació de Petrologia i Geoquímica de materials de la construcció i del Patrimoni històric. Completant la seva formació amb dues estades a l’estranger (Laboratori isotòpic del Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Roma “La Sapienza”, Itàlia). Actualment -a partir del 15 gener 2012- contínua com a tècnic contractat en la Unitat d’Estudis Arqueomètrics l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, institució on també participa en la docència del màster interuniversitari de Arqueologia Clàssica ICAC-URV-UAB. A més, col·labora en diversos projectes d’investigació relacionats amb la caracterització dels punts d’extracció de materials lapidis, és a dir, pedreres explotades en l’antiguitat, així com en la identificació i comerç dels marmora romans i principals pedres ornamentals importades en època antiga.