Enric Colom Mendoza

Investigador predoctoral (R1), Àrea de recerca.
Membre.
Camps d'expertesa: Noves tecnologies aplicades a l'arqueologia, Producció i comerç a l'antiguitat, Instrumentum domesticum (ceramologia et al.), .
Codi ORCID: 0000-0002-0969-9327
ecolom@icac.cat
Publicacions
Colom, E.; Járrega, R., "Les àmfores tarraconenses de procedència subaquàtica de Porto Cristo (Manacor, Mallorca)" a Hernández Gasch, J.; Rivas Antequera, M.J.; Riva Llompart, M. (coord.), VIII Jornades d'Arqueologia de les illes Balears (Alcúdia (Mallorca), de l'11 al 14 d'octubre de 2018), Consell Insular de Mallorca, Palma, p. 277-287.
Article en actes de congrés | 2019
Járrega Domínguez, R.; Colom Mendoza, E., "El comerç del vi laietà procedent del Maresme cap a Itàlia en època romana", Laietania, 20, p. 147-157.
Article en d'altres revistes | 2019
Colom Mendoza, E.; Járrega Domínguez, R., "Dues àmfores de la forma Dressel 2 de l’Ager Tarraconensis, conservades al Museu Bíblic de Tarragona", Butlletí Arqueològic, 41, p. 167-176.
Article en d'altres revistes | 2019
Colom Mendoza, E; Járrega Domínguez, R., "Nuevos hallazgos epigráficos en ánforas Dressel 20 de aguas de Ibiza", Boletín Ex Officina Hispana, 10, p. 53-56.
Article en d'altres revistes | 2019
Járrega, R.; Colom, E., "Un ánfora completa de la forma africana 3 hallada en la costa valenciana", Boletín Ex Officina Hispana, 9, p. 30-33.
Article en d'altres revistes | 2018
Més publicacions
Colom, E.; Járrega, R., "Un extraordinario e inédito caso de ánfora reparada. La Dressel 2-3 de la Font de ses Aiguades (Mallorca, Illes Balears)", Boletín Ex Officina Hispana, 9, p. 19-21.
Article en d'altres revistes | 2018
Járrega Domínguez, R.; Colom Mendoza, E., "Un ejemplar completo de Dressel 20 de la Figlina Scimniana expuesta en el Museo de Prehistoria de Valencia", Boletín Ex Officina Hispana, 9, p. 28-30.
Article en d'altres revistes | 2018
Colom Mendoza, E.; Rivera Hernández, A.; Torres Ferrer, A., "El derelicte de Cala Santanyí. Primers resultats de la intervenció arqueològica subaquàtica de juliol de 2015" a Anglada, M.; Riera, M.; Martínez, A. (coords.), VII Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears (Maó, del 30 de setembre al 2 d’octubre de 2016), Consell Insular de Menorca, Maó, p. 449-455.
Article en actes de congrés | 2017
Járrega Domínguez, R.; Colom Mendoza, E., "Una nueva variante anfórica de la Hispania Citerior: La Pascual 1 parva", Quaderns d'Arqueologia i Prehistòria de Castelló, 35, p. 127-140. Carhus+C / 4.3 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2017