Alexandra Romero Freixas

Gestió econòmica, Àrea de gestió i suport a la recerca.
aromero@icac.cat