Ana de Mesa Gárate

Investigadora adscrita postdoctoral (R2), Àrea de recerca.
Membre, Equip de recerca: Arqueometria i Produccions Artístiques (ArPA).
Camps d'expertesa: Arqueometria, Geoarqueologia, Antiguitat tardana.
Codi ORCID: 0000-0002-3100-3680
ademesa@icac.cat
977 249 133 (ext. 233)
Breu currículum

Ana de Mesa Gárate és llicenciada en Història per la Universidad Autónoma de Madrid on va fer també el Máster en Arqueología y Patrimonio. El treball de final de Màster, dirigit pel Dr. Ángel Fuentes, sobre l’evolució urbana al llarg de la història de la zona Vega Baja de Toledo. El seu interès per l’arqueometria ve de la seva formació en ciències pures, fet pel qual realitzar treballs especialitzats en laboratoris ha estat, des de sempre, un dels seus objectius formatius. En la seva carrera professional ha participat en diverses excavacions arqueològiques a Toledo, Melilla, Pompeia i Tarragona.

El 2009 es va traslladar a Tarragona, a l’ICAC, per dur a terme la seva tesi doctoral sota la direcció de la Dra. Isabel Rodà de Llanza. Durant 4 anys es va dedicar a estudiar les pedres de Toledo des de diversos punts de vista científics: geologia, historia, arqueologia… Va realitzar estudis arqueomètrics de les mostres de pedreres i de peces arqueològiques a laboratoris de Barcelona , Tarragona i Venècia..

El 2013 va defensar la seva tesi doctoral : “Los marmora de Toletum. Estudio de los granitos y calizas del centro peninsular empleados en la ciudad romana y tardoantigua de Toledo”, que va obtenir la qualificació de Cum Laude.

Està vinculada a l’equip de recerca de l’Àrea d’Arqueologia de la UAB com a Tècnica Superior de Suport a la Recerca, dedicada a l’estudi dels materials lapidis i desenvolupant tasques de catalogació, inventari, classificació, investigació i docència. Actualment, és la responsable de la Unitat d’Estudis Arqueomètrics de l’ICAC, on també forma part del professorat del màster interuniversitari ICAC-URV.UAB. Juntament amb la Profesora I. Rodà és responsable del Laboratori per a l’Estudi de Materials Lapidis en l’Antiguitat (LEMLA), amb seu a la universitat Autònoma de Barcelona. Participa en diversos grups de recerca, relacionats amb la identificació, datació y estudi dels punts d’extracció dels materials lapidis, és a dir, les pedreres, així com la difusió, ús i comerç dels marmora romans i les principals pedres ornamentals importades a la península Ibèrica en època antiga.