El Consell de Direcció és l’òrgan superior de decisió i administració de l’Institut i està format per:

— Presidenta

Sra. Maria Àngels Chacón i Feixas
Consellera d’Empresa i Coneixement

— Vicepresidenta

Rectora Mgfca. María José Figueras Salvat
Universitat Rovira i Virgili

— Vocals representants de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

Sr. Francesc Subirada i Curcó
Director general de Recerca
Departament d’Empresa i Coneixement

Sra. Elsa Ibar Torras
Directora general del Patrimoni Cultural
Departament de Cultura

— Vocals representants de la Universitat Rovira i Virgili

Dr. Josep Manel Ricart Pla
Vicerector de Política Científica i de Recerca

Dr. Antoni Gonzàlez Senmartí
Delegat del rector de Relacions Institucionals
i secretari del Consell de Direcció

— Vocals representants del Consell Interuniversitari de Catalunya

Dra. Glòria Munilla Cabrillana
Professora de la Universitat Oberta de Catalunya

Dr. Josep Maria Nolla Brufau
Professor de la Universitat de Girona

Dr. Joan Gómez Pallarès

Director de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica