L’ICAC va constituir el Comitè d’igualtat l’any 2017, amb l’objectiu general de vetllar per la igualtat de gènere real i efectiva en tots els àmbits de l’Institut. La missió del Comitè és prevenir i compensar tot desequilibri, biaix o conflicte de gènere que es detecti en qualsevol estructura, procés de selecció o promoció del personal, així com en el conjunt d’activitats organitzades o participades per la institució. L’equip està format per Jesús CarruescoLydia Gil i Maura Lerga (des de novembre de 2018).

Pla d’acció per a la igualtat de gènere. En aquest document podeu consultar les mesures previstes pel Comitè d’igualtat i les dades de diagnosi recollides.

Celebració del Dia internacional de la dona i la nena en la ciència:

L’ICAC es va sumar el 2018 a aquesta celebració internacional (proclamada per l’ONU el 2015) amb les següents activitats:

Materials de l’ICAC específics sobre gènere:

Hic et Nunc 8_coberta

Los trabajos de las mujeres en el mundo antiguo Cuidado y mantenimiento de la vida

Ana Delgado Hervás, Marina Picazo Gurina

 

Atenea Mulieres_coberta

Gynaikes. Mulieres. Mirades sobre la dona a Grècia i a Roma
Zaragoza, Joana; Fortea, Gemma (ed.)

 

 

Calendari Dones i Arqueologia 2017_cobertaCalendari Dones i Arqueologia 2017

Observatori de la Igualtat de la URV, ICAC

 

 

Altres recursos:

 

Enllaços: