hrexcellence.jpgL’ICAC va ser distingit amb l’acreditació i l’etiqueta HR Excellence in Research el 29 de març de 2015, d’acord amb la Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) de la Comissió Europea.

Aquesta distinció es vertebra a partir de dos eixos d’actuació: el Pla d’acció i els Principis de contractació segons l’OTM-R.

Pla d’acció

Vegeu el Pla d’acció (2015-2018, ampliat a 2020) de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica per a la implementació de polítiques de recursos humans d’acord amb la Carta Europea de l’Investigador i el Codi de Conducta per a la Contractació d’Investigadors.

Actualment l’ICAC es troba en fase d’aprovació del Pla d’acció 2021-2023 (veure el document provisional).

Principis de contractació OTM-R

L’OTM-R (en anglès, Open, Transparent and Merit-based Recruitment Principles) és un conjunt de principis per a garantir que els processos de contractació siguin oberts, transparents i basats en els mèrits. Es fonamenta en la Carta Europea de l’Investigador i en el Codi de Conducta per a la Contractació d’Investigadors publicats per la Comissió Europea l’any 2005.

L’objectiu de l’OTM-R és procurar la contractació dels millors candidats en les convocatòries laborals en els centres de recerca. Aquest procés aporta beneficis als investigadors, les institucions i la investigació en general. L’OTM-R propicia una carrera investigadora més atractiva, garanteix la igualtat d’oportunitats i facilita la mobilitat.

El document de principis OTM-R de l’ICAC (OTM-R Principles for the recruitment and selection) estableix els principis i directrius que han de regir una bona política de contractació de personal. Va ser aprovat per l’ICAC el 30 de març de 2017.

 

 

Grup de treball HRS4R

L’ICAC ha habilitat un grup de treball per a fer el seguiment intern de la implementació de l’estratègia HRS4R. El Grup de Treball HRS4R de l’ICAC està format per set persones, representants de les diferents categories o grups d’interès de l’Institut:

Des de la seva creació, s’han dut a terme 35 sessions de treball que han fet possible la recollida de dades, avaluació de necessitats i redacció del Pla d’acció. Aquest grup de treball ha vetllat per la consecució de les fites marcades, la detecció d’errors i el plantejament d’alternatives per assolir la resolució del Pla d’acció.